Autor Economia
12 abril 2015 a 14:00

L’ICF tanca el 2014 amb un volum d’activitat de 733 milions, un 18% més que l’any anterior

0 Flares 0 Flares ×

L’entitat financera tanca l’activitat amb un alt nivell de solvència i ratis de morositat en línia amb la mitjana del sector

icf

Imatge del web de Flickr

L’Institut Català de Finances (ICF) ha presentat els resultats de la seva activitat durant el 2014, un any en què, ha continuat treballant per impulsar i facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial català, especialment les pimes. Aquest 2014 l’entitat financera pública catalana ha incrementat la seva activitat un 18% respecte el 2013, amb un import total de 733 milions d’euros, per sobre del 650 milions d’euros previstos.

També ha facilitat l’accés al finançament, mitjançant préstecs i avals, a 1.642 empreses, fet que representa un 40% més que durant el mateix període de l’any anterior. Un 96% dels beneficiaris han estat pimes i emprenedors. A més, a través d’aquest finançament el grup ICF ha contribuït a crear i/o mantenir més de 63.000 llocs de treball.

Pel que fa la distribució territorial de l’activitat creditícia, Barcelona i la seva àrea d’influència concentren el gruix més important tan pel què fa al volum de finançament com pel què fa al nombre d’operacions creditícies, amb xifres properes al 70% del total Per això, el 2014 l’ICF ha iniciat un pla comercial per créixer amb l’objectiu de fer arribar més i millor la seva oferta de finançament al teixit empresarial del territori, tan a través de promotors financers com a través d’una xarxa pròpia d’agents comercials.

Amb aquest nou pla estratègic el Grup ICF ha facilitat l’accés al finançament a més de 11.000 empreses per un import global de 3.023,9 milions d’euros. Avui en dia, compta amb una cartera creditícia de més de 3.300 milions d’euros i 13.200 clients a tot Catalunya que representen a prop de 270.000 llocs de treball.

Durant l’any l’entitat ha llançat nous productes al mercat amb l’objectiu d’oferir solucions de finançament per a sector concrets, com per exemple, de la cultura, el sector primari i agroalimentari o el turisme. També s’han potenciat productes per a l’emprenedoria, la innovació, la internacionalització i la industrialització, entre altres. També ha ampliat i diversificat el ventall de productes de finançament participant el primera emissió dels bons d’una empresa catalana en el Mercat Alternatiu de Renda Fixa, a més d’impulsar el cofinançament amb els bancs.

L’ICF ha tancat el 2014 amb uns alts nivells de solvència (28,3) respecte el coeficient mínim requerit al sector financer (9%) gràcies a la reinversió dels beneficis i a un política rigorosa a l’hora d’avaluar els riscos, entre altres. L’entitat ha registrat un rati de morositat del 13.5% en línea amb la mitjana del sector financer de 12,5%. El Grup ICF ha finalitzar l’exercici amb uns resultat positius de 7.9 milions d’euros per sobre dels 6,9 milions del 2013, els quals reinvertirà  i destinarà a reforçar els recursos propis de l’entitat i a ampliar el volum de finançament per a les pimes.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×