Autor Societat
15 setembre 2015 a 17:00

1.190 alumnes amb ceguesa i discapacitat visual greu tornen a l’escola

1 Flares 1 Flares ×

El 99% assisteix a centres educatius ordinaris

Educación integrada

Educación integrada // Imatge cedida per ONCE

Més de 7.500 alumnes amb ceguesa o discapacitat visual greu afronten la vola a l’activitat escolar i acadèmica juntament amb els professionals dels equips de suport específic a la ceguesa i la discapacitat visual greu. El 99% dels estudiants aniran a centres escolaritzats en centres d’ensenyament ordinari seguint el principi de la inclusió educativa. Aquest model ha aconseguit que la taxa d’abandonament escolar sigui gairebé tres vegades inferior a la mitjana espanyola, un 9,6% enfront del 23,5% d’Espanya.

1.190 alumnes catalans es van incorporar ahir a les aules. 971 a Barcelona; 115 a Girona; 44 a Lleida i 60 a Tarragona. Tots amb el suport del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV).

Per nivells educatius els alumnes a Catalunya estan distribuïts en 284 a Educació Infantil; 206 a Educació Primària; 144 a l’ESO; 23 a Batxillerat; 68 a Formació Professional, 99 a les universitats i 366 a altres tipus d’ensenyament.

La inclusió d’infants amb discapacitat visual en un àmbit educatiu normalitzat correspon a crear un únic sistema on s’integrin tots, prevalent sempre el dret de qualsevol alumne a rebre atenció educativa equitativa i de qualitat.

A Catalunya el CREDV coordina l’atenció de les necessitats educatives relacionades amb la discapacitat visual. Intervé en totes les etapes i modalitats educatives per tant ha d’actuar de formes diverses per tal de donar a l’alumne la resposta més correcta. L’àmbit d’intervenció s’estén fins a Aragó, Illes Balears i La Rioja.

S’elabora un Pla Individualitzat d’Atenció per a cada alumne amb discapacitat i se li assigna un mestre itinerant encarregat d’assessorar al centre i al professorat d’aula.

El treball és possible degut als professionals del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals que abasta els aspectes que puguin afavorir i potenciar la plena inclusió educativa de la persona: estimulació visual; autonomia personal; orientació i mobilitat;… El mestre de suport coordina i realitza el seguiment de la intervenció d’altres professionals amb l’objectiu d’aconseguir la major autonomia de l’alumnat però sense substituir-los.

Els Equips Específics són formats per

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 1 Flares ×