Autor Economia
3 gener 2018 a 15:00

35.627 persones menys inscrites als registres de l’atur de Catalunya

0 Flares 0 Flares ×

Respecte a finals del 2016

atur desembre-17 PIMEC

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.

  • PIMEC destaca que el mes de desembre tanca 2017 amb 418.018 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.412.781 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -35.627 i -290.193 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest darrer mes de l’any, l’atur manté el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals properes al 8% (-7,9% a Catalunya i -7,8% a Espanya). L’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals es produeix de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, tot i que amb més intensitat a la construcció i a la indústria.
  • Si bé l’estacionalitat de l’activitat productiva de la nostra economia comporta reducció de l’atur en aquest mes, enguany aquesta tendència, en termes intermensuals, és lleugerament menys accentuada que fa un any.
  • En relació al mes anterior, l’atur només augmenta a la construcció a Catalunya i es redueix en tots els altres sectors, amb un balanç de disminució de -4.444 persones registrades.
  • PIMEC assenyala que aquest balanç positiu de reducció en el nombre de persones desocupades coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres per sobre del 3% (3,5% tant a Catalunya i 3,4% a Espanya).

 

Afiliació total a la Seguretat Social Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats

3.300.184

2.521.873

302.251

181.845

294.215

18.460.201

Variació interanual (%)

3,5%

3,6%

3,4%

2,9%

2,9%

3,4%

Variació interanual (nombre)

110.747

87.536

9.867

5.041

8.304

611.146

 

 

Nombre d’aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

10.508

3.288

1.562

2.930

2.728

155.111

Indústria

48.182

37.414

3.926

1.979

4.863

306.563

Construcció

37.745

26.681

4.197

1.912

4.955

314.300

Serveis

295.048

215.533

29.697

13.878

35.940

2.344.487

Sense ocupació

26.535

19.653

2.360

1.211

3.311

292.320

Total

418.018

302.569

41.742

21.910

51.797

3.412.781

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-8,2%

-12,2%

-11,0%

-8,6%

-0,5%

-8,4%

Indústria

-13,9%

-14,5%

-11,5%

-10,1%

-13,3%

-11,3%

Construcció

-14,7%

-14,6%

-13,7%

-15,0%

-15,9%

-16,4%

Serveis

-6,4%

-7,2%

-3,8%

-4,4%

-4,5%

-6,1%

Sense ocupació

-0,5%

-0,3%

-4,9%

0,9%

1,3%

-7,0%

Total

-7,9%

-8,5%

-6,0%

-6,3%

-6,0%

-7,8%

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-937

-455

-194

-274

-14

-14.264

Indústria

-7.803

-6.320

-512

-223

-748

-39.008

Construcció

-6.494

-4.553

-669

-337

-935

-61.742

Serveis

-20.257

-16.760

-1.181

-638

-1.678

-153.252

Sense ocupació

-136

-68

-121

11

42

-21.927

Total

-35.627

-28.156

-2.677

-1.461

-3.333

-290.193

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-1,6%

-3,9%

0,3%

-4,2%

3,2%

-5,4%

Indústria

-0,2%

-0,9%

1,2%

2,8%

3,2%

0,9%

Construcció

2,3%

1,5%

3,4%

9,4%

3,1%

3,5%

Serveis

-1,3%

-1,1%

-1,6%

-2,2%

-2,2%

-2,1%

Sense ocupació

-3,9%

-4,6%

-2,6%

-3,2%

-0,4%

-4,8%

Total

-1,1%

-1,1%

-0,9%

-1,2%

-0,8%

-1,8%

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-176

-135

5

-130

84

-8.814

Indústria

-78

-327

45

53

151

2.729

Construcció

839

388

137

165

149

10.532

Serveis

-3.954

-2.334

-494

-315

-811

-51.280

Sense ocupació

-1.075

-957

-64

-40

-14

-14.667

Total

-4.444

-3.365

-371

-267

-441

-61.500

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×