Autor Ensenyament
4 Febrer 2015 a 14:00

Aquest mes, les escoles de Manlleu potenciaran la recollida de piles selectiva

Una iniciativa sostenible de la XEMS

Durant tot el mes de febrer els centres educatius de Manlleu promouran la recollida selectiva de piles

Durant tot el mes de febrer els centres educatius de Manlleu promouran la recollida selectiva de piles // Imatge de Wikimmedia Commons (Foto: John Seb Barber)

Aquests darrers dies s’ha iniciat una campanya conjunta a tots els centres de la Xarxa d’Escoles de Manlleu per la Sostenibilitat (XEMS) per tal que es potenciï, per tercer any consecutiu, la recollida selectiva de piles durant aquest mes, aprofitant el fet que, per Nadal moltes famílies desen les joguines velles i és un bon moment per recordar la necessitat de separar i reciclar les piles.

En les dues edicions anteriors, s’han arribat a recollir prop de 300 Kg de piles en només un mes, xifra molt positiva doncs suposa el 13,5% de la quantitat anual recollida en tot el municipi.

Els principals objectius d’aquesta campanya són, en primer lloc, conscienciar sobre la conveniència de la recollida selectiva, i en concret dels residus tòxics com per exemple les piles. En segon lloc, la promoció d’una actitud crítica envers l’estalvi energètic. I en darrer lloc, el foment d’hàbits que ajudin a preservar el medi ambient.

Cada centre demana la col·laboració a les famílies per aportar les piles al contenidor exprés que hi ha als mateixos centres. A més, els recordes que totes les piles usades es consideren uns residus molt tòxics ja que contenen alguns metalls pesants com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient.

Els tractaments específics de reciclatge de les piles i acumuladors permeten, d’una banda, recuperar part dels metalls que contenen i poder-los reintroduir al cicle productiu; i de l’altra, facilitar la gestió de les instal·lacions de disposició del rebuig  a les que arribarien si no se’n fes una separació prèvia.

D’aquesta manera, per prevenir tots aquests impactes, és necessari separar les piles i dur-les a qualsevol punt col·laborador, com ara comerços, escoles, edificis públics del municipi i/o a la deixalleria municipal. Només així se’n garanteix el seu reciclatge.

Aquesta iniciativa és només una de les moltes que des de fa temps duen a terme els centres educatius de Manlleu en xarxa i conjuntament amb l’Ajuntament per tal de contribuir a la millora del medi ambient a nivell local.

Switch to mobile version