Autor Opinió
23 Març 2015 a 18:00

La crisi impacta més a les dones

Curs de Formació //

Curs de Formació // Imatge cedida per Càritas

Per Càritas, les dones són un dels objectius prioritaris d’acció social, degut al potencial i a la capacitat que tenen com a motor de canvi i desenvolupament de les seves famílies

El passat 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, és a dir, el dia de totes les DONES.

Tradicionalment, les dones s’han apropat més que els homes als serveis de Càritas, i les situacions que detectem en atendre-les , són greus. El canvi de model socioeconòmic que hem patit aquests últims any ha consolidat unes estructures socials que generen en la població vulnerabilitat i exclusió social.

La precarietat, la flexibilitat horària, la manca de conciliació entre vida laboral i familiar, la pèrdua de poder adquisitiu i l’atur, afecten a totes les persones que atenem a Càritas, però especialment si afegim la condició de ser dona.

En el treball diari que fem a Càritas amb persones en situació d’exclusió i vulnerabilitat, detectem certs inconvenients que estan relacionades directa o indirectament amb les dones.

Les principals dificultats que es deriven pel fet de ser dona són, entre altres: les càrregues familiars no compartides, l’educació rebuda en contextos de dominació masculina i la manca de mobilitat social i laboral ascendent, degut als àmbits laborals que es consideren tradicionalment femenins (agricultura, servei domèstic, prostitució, etc.). D’aquesta forma la dona sovint passa a ser la cuidadora dels fills i filles i de les persones dependents que viuen a la llar. Fets que generen grans dificultats en l’accés a la formació, així com grans desigualtats socioeconòmiques i familiars.

I com a conseqüència, accedeix a treballs no qualificats i temporals. En algunes etapes de la vida, la dona accepta feines per cobrir necessitats bàsiques de la llar, no per tenir una estabilitat professional i laboral. Sovint les feines són de baixa qualificació o en economia submergida. El paper de la dona en l’economia domèstica és subsidiari, assumeixen un rol de reforç, tot i que a vegades, es converteix en el suport principal de l’economia domèstica.

La feina que portem a terme des de Càritas es fa tenint en compte la diversitat de les situacions personals de les dones i dels contextos socioeconòmics i vitals dels que provenen.

A vegades són dones que han patit greus situacions d’exclusió i violència i necessiten temps per recuperar-se com a dones lliures i autònomes; a Càritas troben el temps i les persones que les poden acompanyar en aquest procés d’apoderament.

Càritas els ofereix accions que respecten les seves expectatives i necessitats, centrades en la recuperació de la pròpia autoestima; la formació i la recuperació personal; la inserció laboral i la millora de l’empleabilitat; la mediació social per accedir als serveis específics de salut o violència de gènere; els serveis d’habitatge quan es necessita un recurs residencial per a dones soles o soles amb fills i filles.

Per Càritas, les dones són un dels objectius prioritaris d’acció social, degut al potencial i a la capacitat que tenen com a motor de canvi i desenvolupament de les seves famílies, que es tradueix en una sèrie d’elements positius que aporten les dones a la societat i a la lluita per la igualtat des de la diversitat.

Sonia Martínez

Treballadora Social de Càritas Diocesana de Terrassa

Switch to mobile version