Autor Cultura
20 Maig 2015 a 09:00

La Generalitat i els col·legis jurídics professionals refermen el seu compromís pel foment del català

Mascarell i Gordò van signar un acord el dimarts passat

Germà Gordó, conseller de Justícia // Imatge del web Wikimedia Commons

Germà Gordó, conseller de Justícia // Imatge del web Wikimedia Commons

La Generalitat de Catalunya i els col·legis professionals de l’àmbit jurídic refermen el seu compromís per fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia.  L’acord, signat el passat dimarts, 12 de maig, pels consellers de Cultura, Ferran Mascarell, i de Justícia, Germà Gordò, incidirà en la pràctica laboral de més de 25.000 professionals d’arreu del país.

El conseller de Cultura i de Justícia de la Generalitat de Catalunya van renovar l’acord marc amb els principals col·legis professionals del món del dret per donar continuïtat a l’impuls l’ús del català als àmbits jurídic i judicial.

A l’acte de signatura també hi van participar el president del Consell de l’Advocacia de Catalunya, Abel Pié; el president del Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ignacio López Chocarro; el president de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé; el degà dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, Luís A. Suárez, i la presidenta en funcions de l’Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials, Anna Maria Asamà Esteve.

Els acords facilitaran informació, formació i eines lingüístiques als professionals d’aquests sectors, que també tindran a la seva disposició manuals de bones pràctiques i materials de sensibilització. Les accions volen garantir els drets lingüístics dels ciutadans i incrementar l’ús del català al món jurídic i judicial.

L’acord fixa que les parts signants:

  • – facilitaran les eines per aconseguir la capacitació en llengua catalana i llenguatge jurídic dels professionals col·legiats
  • facilitaran i ampliaran la disponibilitat de recursos en català per a actuacions professionals, com ara normativa, formularis, terminologia,…
  • promouran i difondran els drets lingüístic dels ciutadans en relació amb l’àmbit jurídic i estendre l’ús del català en l’activitat professional

L’acord incidirà en la pràctica laboral de més de 25.000 professionals, dividits en:

  • • 20.000 professionals de l’advocacia;
  • • 1.000 procuradors
  • • 440 notaris
  • • 160 registradors
  • • uns 4.000 graduats socials

En català, també és de llei

D’entre les accions previstes per l’acord, destaca l’impuls de diverses activitats emmarcades en la campanya “En català, també és de llei” amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar la ciutadania perquè usi el català en les seves relacions amb el món de la Justícia, i sensibilitzar els professionals del sector perquè facin servir el català com la llengua habitual i vehicular emprada tant en jutjats com en registres públics, notaries, despatxos d’advocats o consultes de graduats socials, entre d’altres entorns.

Al llarg de 2014 i en el marc dels acords entre la Generalitat i les institucions representatives dels col·lectius professionals de l’àmbit jurídic, s’han dut a terme activitats formatives en què han participat més de 400 professionals col·legiats  i prop de 1.000 empleats de l’Administració de justícia.

Switch to mobile version