Autor Societat
1 Maig 2015 a 12:00

La recollida selectiva dels residus al 2014 fa un lleuger ascens

El 2014 els ciutadans de Vic van generar 17.698 tones de residus

Recollida selectiva // Imatge cedida per l'Ajuntament de Vic

Recollida selectiva // Imatge cedida per l’Ajuntament de Vic

La ciutadania de Vic durant el 2014 va generar un total de 17.698 tones de residus. Cal destacar, 9.064 tones de residus són de rebuig i 8.634 corresponen a residus selectius, i que gràcies a l’acció cívica de la ciutadania se separa per vidre, paper i cartró, envasos, orgànica i altres que es dipositen directament a la deixalleria. Cada vigatà genera 1,16 Kg/dia de deixalles, cosa que, una sola persona va produir 420 kg durant l’any passat.

Amb aquestes dades generals s’extreu que la recollida selectiva durant aquest darrer any ha estat prop del 49 (48,79%) una dada molt propera a la de l’any passat, 48,55%, amb un lleuger ascens però continua estancada. En contraposició, un 51% dels residus generats han estat dipositats al contenidor de rebuig, i seguidament a l’abocador d’Orís, sense possibilitat de ser reciclats. Amb això veiem que un 80% del que es diposita al rebuig podria ser reciclat si es posés al contenidor corresponent.

Per això, des de l’Ajuntament es considera que cal millorar amb la col·laboració de tots, ja que no reciclar és molt costós econòmicament per a l’Ajuntament que ha de pagar una penalització econòmica que al 2014 va ser de 143.213 euros a part del cost de tractament de cada residu, i que acaba repercutint en tots els ciutadans.

Cal dir que l’any 2014 es van recollir 2.2942 tones de matèria orgànica, una dada significativa si ho comparem amb els darrers anys, ja que s’ha produït un increment d’un 2% respecta l’any anterior. També cal destacar que la deixalleria fixa ha incrementat el nombre d’usuaris amb un total de 12.943, i això genera un ascens de 67 tones més de residus respecta l’any 2013.

L’Ajuntament de Vic sempre s’ha mostrat sensible amb la prevenció i reducció de residus per aquest motiu ha impulsat diverses accions, algunes d’elles, impulsar el compostatge casolà, reducció del malbaratament alimentari del supermercat, reaprofitament de mobles i trastos de la recollida municipal, catàleg de reparadors De Vell, Nou, deixalleria virtual i gots reutilitzables. Es calcula que l’impacte de les accions del Pla Local de Prevenció de Residus de Vic van suposar la prevenció de gairebé 300 tones.

Es pot consultar l’estudi complert i detallat en aquest enllaç: http://www.vic.cat/viureavic/mediambient/fitxers/residus/resumdadesdelarecollidaresidusavic2014.pdf 

 

 

 

 

Switch to mobile version