Autor Sanitat
31 Maig 2015 a 16:00

Les dones són més saludables que els homes

Tot i així, el mateix estudi revela que són més sedentàries

Gent fent esport // Imatge del web Claror.cat

Gent fent esport // Imatge del web Claror.cat

El passat dijous 28 de maig es va commemorar el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones 2015. Els resultats que es desprenen de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) 2014 marquen que molts factors relacionats amb la salut són diferents en funció del sexe i del grup d’edat. En general, les dones tenen un comportament més saludable que els homes i es fan més controls i revisions, tot i que són més sedentàries i tenen més problemes de salut.

Entre els comportaments més saludables destaca, per exemple, que les dones en totes les edats fumen menys que els homes, dades que es repeteixen pel que fa al consum d’aalcohol. Mentre un 20,3% de les dones són fumadores, en la població masculina la xifra se situa gairebé al 32%, i només un 1,7% de les dones fa un consum de risc d’alcohol respecte a un 7,3% dels homes.

Per contra, els homes fan més activitat física que les dones: el 70,5% de la població masculina practica el que es considera un nivell saludable d’activitat física, o sigui més de 5 punts percentuals per sobre de les dones (65,1%). Els homes també són menys sedentaris: un 19,9% dels homes respecte a un 24,4% de les dones.

En termes generals, les dones es fan més controls i revisions de salut (53,1%) que els homes (48,3%). També es prenen la pressió arterial més periòdicament, es revisen el nivell de colesterol a la sang, i es fan mamografies i citologies vaginals. El percentatge de dones que ha visitat un professional de la salut el darrer any és més elevat: un 94,2% respecte a un 87,2% dels homes.

Pel que fa a l’estat de salut, el 83,2% de la població general en fa una valoració positiva, però les dones tenen més problemes de dolor o malestar que els homes. Concretament, un 37,8% de les dones i un 23,9% dels homes pateixen aquests problemes. També les dones tenen més problemes d’ansietat i/o depressió (en pateix un 22,6% de les dones per un 13,5% dels homes), i presenten més problemes per caminar que els homes (un 16,3% davant d’un 10,8%).

D’altra banda, 4 de cada 10 dones de 15 i més anys (el 41,1 % de la població femenina) conviu amb alguna malaltia crònica, davant del 34,9% dels homes. Els trastorns més freqüents en les dones són el dolor lumbar o dorsal, el dolor cervical, l’artrosi, l’artritis o reumatisme i la hipertensió arterial. També les dones, en tots els grups d’edat, tenen més probabilitats que els homes de patir trastorns mentals (un 10,5% de les dones davant d’un 6,5% dels homes).

Switch to mobile version