Autor Societat
14 Juliol 2015 a 14:00

Segons un estudi els joves d’àmbit rural consumeixen més tabac i alcohol que els urbans

En el cas de la cocaïna l’estudi mostra el contrari

Consum alcohol // Imatge del web de pexels

Consum alcohol // Imatge del web de pexels14

Els joves d’àmbit rural fan consums molt superiors tant de tabac, com alcohol i cànnabis, que els joves d’àmbit urbà que només els superen en el cas de la cocaïna. Aquesta és una de les principals conclusions a les quals arriba l’estudi Consum d’alcohol i altres substàncies en joves de la Catalunya Central que ha elaborat la professora dels estudis d’Infermeria del campus Manresa de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, Núria Obradors, amb Carles Ariza i Carles Muntaner. L’estudi està integrat en la tesi doctoral que està preparant Obradors titulada Desigualtats sen salut en les conductes de risc dels joves, segons l’àmbit de residència.

El treball de camp va tindre lloc en una mostra de 1.268 joves de quart d’ESO de 26 centres educatius de les comarques del Bages, Anoia, Osona, el Berguedà i el Solsonès durant el curs 2011-2012.

L’estudi també mostra en quan a la diferència de sexe, tant nois com noies tenen un comportament similar en el consum de tabac i alcohol experimental però els nois tenen més tendència a practicar l’anomenat binge drinking (ingesta massiva de begudes alcohòliques en un breu període de temps) i a consumir cànnabis, base, speed i al·lucinògens.

El 20% dels joves enquestats fumen setmanalment o cada dia, un 15% havien consumit cànnabis en el darrer mes abans de la consulta i un 82,8% havien provat l’alcohol. En relació amb el bringe driking, un 33,1% dels joves l’havien practicat en l’últim any. La cocaïna es la tercera substància més consumida amb un 3,2% dels casos, seguida de speed i d’al·lucinògens.

Els joves d’àmbit rural afirmen fumar tabac setmanalment o cada dia un 33,1%, mentre que els d’àmbit urbà un 16,9%: En el cas del cànnabis, un 18% joves rurals afirmen haver-ne consumit en el darrer mes, en canvi, en el nucli urbà un 12,3%. En quan a l’alcohol, 87,5% en l’àmbit rural i 78,3% en el urbà. Per contra, el consum d’altres drogues els alumnes d’àmbit urbà tenen més tendència a provar-les que els d’àmbit rural.

L’estudi conclou que els resultats obliguen a plantejar algun tipus de reflexió per treballar amb els joves d’àmbit rural amb l’objectiu de conèixer els motius de les diferències i poder treballar per reduir aquests consums.El resultat del treball s’ha fet arribar als centres educatius que van participar en l’enquesta. També s’ha presentat a agents relacionats amb la prevenció del consum de drogues i alcohol entre els joves d’institucions del territori.

Switch to mobile version