Autor Economia
29 Setembre 2015 a 10:00

L’ACC duu a terme una campanya de control de serveis financers

Amb l’objectiu de garantir la protecció dels consumidors a Catalunya

 

 

ACC Control // Imatge cedida per la Generalitat

ACC Control // Imatge del web Pixabay

L’Agència Catalana de Consum (ACC) està duent a terme una campanya de control de serveis financers. En el marc d’aquesta campanya inspectora, l’ACC està controlant l’aplicació de clàusules que fan referència a l’Índex IRPH en els contractes de crèdits i préstecs hipotecaris amb l’objectiu de garantir la protecció dels consumidors a Catalunya.

Entre juliol i agost, l’ACC ha dut a terme la primera fase d’aquesta campanya, amb l’enviament de requeriments a 28 entitats financeres per tal que aportin documentació i facilitin informació relativa als contractes de crèdits i préstecs hipotecaris  referenciats a l’IRPH signats en oficines ubicades a Catalunya.

Entre la documentació requerida, les entitats han d’informar del total de contractes signats que apliquen IRPH, i aportar cinc models de contractes, amb clausulats diferents, signats amb clients de l’entitat. A més, se’ls demana que aportin publicitat i altra informació precontractual dels seus productes hipotecaris referenciants a l’IRPH, i detallar quines mesures ha pres l’entitat per substituir l’IRPH per un altre índex, indicant els canals utilitzats per a comunicar-ho al client, i els models de comunicació utilitzats per informar els clients d’aquesta substitució.

La Inspecció de serveis de l’ACC està ara analitzant la documentació aportada per les entitats, per tal de comprovar que compleixen amb els requisits legals de transparència i no inclouen clàusules abusives. En casos que es detectin pràctiques contràries a la normativa catalana en matèria de consum, s’incoaran expedients sancionadors.

També, l’Agència Catalana del Consum (ACC) està impulsant altres accions per tal de defensar els drets dels afectats per la contracció de crèdits i préstecs referenciants a l’IRPH. El passat mes de juny, l’ACC va reunir-se amb representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona, Terrassa i Sant Cugat, i amb els Síndics de Terrassa i Sant Cugat, una primera trobada on afectats van exposar els seus posicionaments. A partir d’aquesta primera reunió, s’està en contacte permanent amb representants de la PAH, en coordinació amb diputats del Parlament de Catalunya, per tal d’informar-los de les accions que s’estan duent des de l’Agència.

L’ACC està informant als afectats per aquesta de la possibilitat de presentar una reclamació directament a l’Agència que intentarà donar solució mitjançant la mediació amb les entitats financeres. A través dels canals indicats s’informa als consumidors afectats de com poder presentar les seves reclamacions, oferint-los una via gratuïta i alternativa a la via judicial, per intentar trobar solució al seu cas mitjançant la mediació de consum.

Switch to mobile version