Autor Economia
28 Setembre 2015 a 14:00

L’anàlisi del sistema de finançament autonòmic mostra ineficiència i iniquitat

Del 2010 al 2013 els ingresos del estat han crescut un 8,3% i els de les CA han reduït un 3%

Finançamet CA // Imatge cedida per la Generalitat

Finançamet CA // Imatge cedida per la Generalitat

El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, va presentar durant la reunió del Govern les principals conclusions del document d’anàlisi del sistema de finançament autonòmic 2009-2013. L’anàlisi del model de finançament posa de manifest que des de l’any 2010 fins al 2013 s’ha produït un desequilibri vertical a favor de l’Estat, ja que els seus recursos s’han incrementat a una taxa interanual del 8,3%, mentre que els de les CA s’han reduït un 3%.

Exactament, l’Estat ha passat de disposar del 37,8% dels recursos totals (2010) al 45,8% (2013)., S’ha produït un transvasament de recursos de les CA a l’Estat, això explica que l’any 2013 l’Estat disposava d’uns ingressos addicionals de 23.300M d’euros derivats de l’augment del tipus de l’IVA i dels impostos especials i de la creació del gravamen complementari de l’IRPF, però cap d’aquests increments ha suposat un augment dels recursos per a les CA. Segons Mas-Colell, “Per restablir l’equilibri entre els recursos de les administracions de l’Estat i les CA de l’any 2010, s’hauria de “transferir a les CA l’any 2013 un total de 14.442 milions d’euros”.

 

El conseller d’Economia va posar èmfasi en l’arbitrarietat del model, ja que comunitats que tenen una capacitat tributària superior a la mitjana milloren substancialment com la Rioja o Cantàbria, mentre que d’altres que es troben per sota empitjoren, com la Comunitat Valenciana.  El conseller va denunciar la maledicció del Mediterrani, que fa que aquelles comunitats que estan situades a la costa mediterrània surtin perjudicades en la liquidació del model de finançament.

Des del 2009, les diferències entre comunitats autònomes han augmentat. Ha millorat la posició relativa de les CA que ja estaven beneficiades pel model anterior i ha empitjorat la de les CA més perjudicades.

Només l’any 2010 els recursos de les CA han augmentat respecte a l’any anterior. La resta dels cinc anys analitzats, els recursos autonòmics han disminuït. Així, els ingressos de la Generalitat de Catalunya creixen tan sols un 1,8%, mentre que els de Cantàbria ho fa en un 19,1% i assoleix un índex per habitant del 132.

En recursos per capità, Catalunya se situa en la desena posició, però si es tenen en compte les paritats de poder de compra (PPA), cau fins a la catorzena posició, davant de Madrid. Per tant, segons el document d’anàlisi, el diferencial de preus s’hauria de tenir en compte en la quantificació de les necessitats de recursos de les CA.

El sistema de bestretes segons el qual s’organitza el model provoca importants distorsions en els recursos de caixa de les comunitats autònomes. Aquest sistema d’entregues a compte està subjecte a les errades de previsió del Govern central i comporta importants distorsions a la tresoreria de les CA, així, els recursos meritats els anys 2009, 2010 i 2011 divergeixen sensiblement de les bestretes rebudes.

D’aquesta manera, els recursos comunicats aquest any a la Generalitat pel 2016 suposaran un increment d’uns 1.900M respecte al 2015. Aquests recursos inclouen les bestretes del model de finançament i les liquidacions de l’any 2014. Si el 2014 no s’haguessin subestimat les bestretes, la Generalitat hauria disposat de 1.400M€ de més i el dèficit registrat hauria estat un 0,7% inferior.

Per tot això, Mas-Colell va descartar: “L’actual model de finançament tingui futur no hi ha ningú que el defensi. Aquest sistema de finançament no té força, és arbitrari i té resultats sorprenents i rars”.

Switch to mobile version