Autor Ensenyament
8 Setembre 2015 a 14:00

Rigau anuncia la creació d’un nou registre únic de dades acadèmiques de l’alumne

Els curs començarà amb 1.560.468 alumnes als centres educatius

Nou registre de dades // Imatge cedida per la Generalitat

Nou registre de dades // Imatge cedida per la Generalitat

La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha anunciat la creació d’un nou registre únic de dades acadèmiques de l’alumne, el RALC, com una de les novetats del curs 2015-2016. El nou curs començarà amb 1.560.468 alumnes als centres educatius, un total de 12.796 més que l’any anterior. A més, s’incorporaran als centres docents un total de 1.180 professionals més respecte al passat curs i les plantilles s’adapten a les necessitats dels centres.

El RALC és un sistema que registra tot l’alumnat matriculat als centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats no universitaris que realitzen la seva activitat a Catalunya amb l’objectiu de tenir una visió integrada per disposar del coneixement i la identificació de cada alumne. Irene Rigau ha afirmat: “Són nous sistemes d’informació per aportar coneixement, ajudar a prendre decisions, tenir ben integrades les dades, facilitar les mesures i ajudar al Departament d’Ensenyament. A més,  Rigau ha afegit: “Serà de gran rendibilitat i tindrà bon resultat perquè s’ha fet participar els representants dels centres en la seva elaboració i serà una eina útil per avaluar els centres i el professorat”.

El nou curs escolar s’iniciarà amb un total de 1.560.468 alumnes dels diferents ensenyaments, tant de règim general com de règim especial, incloent també les persones adultes i la modalitat a distància. Això suposa un creixement de 12.796 alumnes respecte el curs anterior, i si es compara amb el curs 2010-2011, Catalunya ha crescut en 76.306 alumnes.

S’incrementen els recursos de personal dels centres docents i hi haurà 1.180 professionals més: 790 dotacions de places docents, 360 per a la millora de l’escola inclusiva  i 30 subalterns a jornada completa. Amb aquestes dotacions, sumades a l’increment d’hores de docència i a unes ràtios inferiors, la consellera ha ressaltat: “Es pot assolir l’increment d’alumnes i aconseguir un equilibri entre la qualitat i la quantitat”. En el mateix sentit, Rigau ha recordat que desapareix la reducció del 85% de jornada i sou dels substituts, que treballaran i cobraran al 100%, i que els majors de 55 anys recuperen una rebaixa horària en l’àmbit lectiu.

En l’àmbit de les plantilles, destaca com aquestes s’adapten a les necessitats dels centres, tenint en compte aspectes com la designació a proposta dels directors, la permanència dels interins al mateix centres i les destinacions d’ofici. En relació al darrer aspecte, la consellera ha subratllat: “Ens interessava disminuir els nomenaments d’ofici, que debilita el vincle de compromís. Podem dir que a Catalunya estan desapareixent les destinacions d’ofici i és molt important perquè el docent va allà on vol i on el reclamen, i això implica compromís. Aquesta perfilació de places beneficia molt als interins, és la xifra més alta d’interins que mai havia mantingut la plaça al mateix centre”.

Un dels objectius del nou curs és la lluita contra la desigualtat. Pel que fa les beques menjador, la dotació prevista és de 48 milions d’euros que donarien cobertura a 80.000 alumnes. A més s’incrementen els ajuts en llibres de text i material escolar, la consellera ha manifestat: “En els ajuts de llibres de text i de material hi ha d’haver tarificació, s’ha de prioritzar els alumnes més necessitats. Per això, els ajuts seran de 4 milions i arribaran a 968 centres educatius”.

El proper curs també comptarà amb nous recursos per a l’educació infantil de primer cicle i per a les escoles de música. Es posarà en marxa un projecte pilot per tal que les escoles rurals puguin atendre alumnes de 0-3 anys a Terres de l’Ebre i a Lleida. També es contemplen nous ajuts de menjador per a les llars d’infants.

També es compte amb un nou decret que regula l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu i que actualment s’està tramitant. La consellar ha afirmat: “Amb la regulació dels diferents aspectes, i els nous recursos es podrà dir que per primera vegada va junta la intenció i el recurs, la teoria i la pràctica. Serà fer més viable la inclusió”. El decret preveu actuacions entorn a quatre punts clau: la promoció de la inclusió i cohesió social, l’ordenació de mesures i suports, els requisits mínims dels centres d’educació especial i l’organització pedagògica dels centres.

A més, s’impulsarà la formació professional i la consolidació de l’FP dual. El proper curs són dos els nous programes que es posaran en marxa en formació professional. Un és el Programa d’aplicació de projectes ECVET on els alumnes no només poden anar a fer pràctiques a l’estranger, sinó que els reconeixerem uns mòduls, que els seran vàlids per l’obtenció del títol. És interessant perquè facilita la mobilitat, l’intercanvi i el domini de les llengües, i les empreses poden valorar aquests coneixements. L’altre programa és un projecte pilot d’itineraris d’FP específics per a persones amb discapacitat, el qual permetrà implementar itineraris professionalitzadors, de quatre cursos acadèmics, adreçats a persones amb discapacitat.

Pel que fa a la relació de centres educatius segons la seva titularitat, Rigau ha destacat que la pràctica totalitat de centres pertanyen al Servei d’Educació de Catalunya. El 95,7% d’alumnes de 3 a 16 anys està escolaritzat al Servei d’Educació de Catalunya. Durant aquests anys, des del curs 2009-2010 i fins avui, s’ha enfortit el model d’interès públic establert a l’Estatut i la Llei d’Educació. Si el curs 2009-2010 la privada acollia el 6,2% d’alumnes del sistema, ara és el 4,3%. Som de les comunitats amb percentatge de privats més baix, tota la ciutadania es pot beneficiar del finançament públic a l’educació. Quan algú diu que s’ha privatitzat, no és aquest cas”, ha declarat.. En relació al percentatge d’escolarització als centres públics, el curs 2009-2010 un 64,1% d’alumnes anaven a centres públics, i el 2015-16, un 66,6%.

Switch to mobile version