Autor Articles i estudis
6 Novembre 2015 a 18:00

Business Intelligence i Big Data

La evolució de les dades en la nostra Societat i la necessitat de les empreses

Imatge www.intel.com

Imatge www.intel.com

Cada dia mes les empreses i la societat necessiten tenir major informació i coneixement de la situació del mercat i la societat per poder obtenir avantatges competitius

En els últims anys amb el alt creixement de les noves tecnologies i especialment l’ús de les ret socials, a donat lloc a que contínuament s’estan generant una gran quantitat d’informació en cada moment. I tota aquesta informació te un valor incalculable fent us de elles de les quals amb una bona eina de analítica es pot  obtenir informació molt valuosa.

Un exemple es com Google, va ser capaç mitjançant la anàlisis de paraules clau i els enllaços seleccionats de les seves IP, que li donava la localització, varen poder preveure amb major anticipació que els organisme oficials, epidèmies com per exemple les epidèmia de la Grip (Google Flu Trends, http://www.google.org/flutrends/intl/ es/es/#ES).

Per aquest anàlisis es varen basar en la localització geogràfica pròxima, mitjançant la IP, i relacionant la proximitat en situació geogràfica i el que buscaven aquestes persones, com símptomes de la grip o remeis de la grip, pel gran volum de trobades es pot preveure que esta començant o que arriba una epidèmia de Grip.

 Aquest es un dels exemples del us que podem donar a la gran informació que es recopila de forma diària en internet. El que s’anomena Big Data , en català Dades Massives.

 Amb el Big Data es pretén descriure les tecnologies, tècniques i metodologia relacionada amb el processament de grans i heterogenis volums de dades. I les eines de BI (Business Intelligence) es el que es fa servir per analitzar tots aquestes dades massives.

 Y en les empreses per que es important el Bussiness Intelligence?

 Primer com a definició del Business Intelligence, podem dir que es el conjunt de metodologies, aplicacions, pràctiques i capacitats enfocades a la creació i administració d’informació que permet prendre millors decisions als usuaris de les organitzacions.

 Y el benefici que pot aportar un sistema de Intel·ligència de negoci per les empreses podrien entre altres:

  • Transformar les dades en informació, generant per tant, tota aquesta informació en coneixement, que ens permet prendre millors decisions, el que es pot traduir en millors resultats.
  • Tenir una visió única, conformada, històrica, persistent i de qualitat de la informació obtinguda.
  • Crear, utilitzar i mantenir mètriques, indicadors claus de rendiment (KPI) o indicadors claus de metes (KGI) que siguin fonamentals per la empresa.
  • Aportar la informació actualitzada i poder obtenir-la de una manera detallada o agregada segons la necessitat.
  • Unificar la orientació al negoci dels sistemes d’Informació i la organització.
  • I com la mes important millorar la competitivitat de la organització, degut al que tenim mes informació i coneixement es pot diferenciar lo rellevant de lo superflu, i a on s’ha d’enfocar els esforços, al tenir una informació mes fiable.
  • I per altre banda tenir major agilitat en la presa de les decisions.

La gran majoria de empreses ja tenen sistemes de recopilació d’informació des de un sistema comptable, de facturació, …, o un arxiu amb dades de clients i proveïdors, e inclús molts d’ells una pagina web. Dons bé les eines de BI son les encarregades de poder agrupar i consolidar tota aquesta informació, i convertir-la en coneixement per fer us en les empreses i obtenir els beneficis comentats

El BI, esta en auge, cada vegada mes les empreses s’adonen que necessiten saber mes dels seus clients i del seu mercat i son moltes les que ja s’estan plantejant la necessitat de implementar un sistema de BI.

Fonts: Extracció d’informació del llibre “Introducción al Business Intelligence” de Jordi Conesa Caralt i Josep Curtó Diaz, (UOC)

Maite Reina Cuadra

Consultora i Assessora Fiscal

www.activaconsultoria.com

Switch to mobile version