Autor Economia
26 Novembre 2015 a 10:00

L’Observatori de la Pimec publica els “Indicadors PIMEC novembre 2015”

La creac

Indicadors Pimec // Imatge cedida per Pimec

Indicadors Pimec // Imatge cedida per Pimec

ió de societats mercantils a l’octubre de 2015 a Catalunya va ser de 1.416, un 8,2% per sota les registrades l’any anterior. Pel que fa a Espanya, va ser de 7.171, un -10,1%. En quan a la dissolució de societats mercantils a Catalunya va ser de 179, un -16,4% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa el nombre d’empreses concursades a Catalunya disminueix un -19,9% el tercer trimestre de 2015. A Espanya disminueix un -19,4% i se situa en 1.024.

A Catalunya l’Índex de producció industrial va augmentar al setembre en relació al mateix període de 2014, a Espanya també va haver-hi un augment al setembre en un 4,0%. Pel que fa, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al setembre (+5,7%) en relació al mateix període de 2014 a Catalunya, en quan a Espanya va augmentar al setembre un +5,5% en relació al mateix període de 2014.

El PIB va augmentar a Catalunya el segon trimestre de 2015 un 2,8%, pel que fa el consum privat va augmentar un 4,0% i el consum públic va augmentar un 1,0%. Per la seva banda, el PIB espanyol va augmentar un 3,1% i el consum privat un 3,5%, i el públic un 1,0%.

Les exportacions de béns es van situar a Catalunya a l’agost en 3,971 milions d’euros, pel que fa les importacions es van situar en 5.317 milions d’euros. A l’Estat espanyol les exportacions es van situar en 16.206 milions d’euros i les importacions en 19.401. La taxa de cobertura a Catalunya es va situar en el 74,7% i a la resta de l’Estat en el 83,5%.

En quan a l’IPC general es va situar a l’octubre en el -0.3% a Catalunya i en el -0.7% a Espanya. L’IPC harmonitzat (IPCA), que permet comparar l’evolució dels preus a Espanya amb els del conjunt de la Unió Monetària, es va situar en el -0,9%, amb un diferencial negatiu en relació al conjunt de la Unió Monetària (0,0%) de nou dècimes percentuals.

L’afiliació al règim general de la seguretat social a Catalunya es va situar a l’octubre en 2.425,1 milers de persones, amb una variació positiva superior a la d’Espanya que va ser de 4,6%. Pel que fa el règim d’autònoms, Catalunya es va situar a l’octubre en 539,2 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,7%. Espanya es va situar a l’ocrubre en 3.168,7 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,6%.

L’atur a Catalunya ha reduït un 10,8% respecte fa un any a Catalunya, i a la resta d’Espanya a reduït un 7,7%.

Switch to mobile version