Autor Societat
16 Novembre 2015 a 14:00

L’Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGTBI promou el canvi pel nom del gènere sentit a les targetes sanitàries

Accions com aquestes contribueixen a assolir la plena equiparació legal i social del col·lectiu

Llei LGTBI // Imatge del web de ycom.cat

Llei LGTBI // Imatge del web de ycom.cat

L’Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuaIs del Departament de Benestar Social i Família continua avançant en el reconeixement dels drets de les persones LGTBI i ha lliurat la primera targeta sanitària amb el nom sentit d’una nena menor d’edat.

A petició dels seus pares, l’Àrea per a la Igualtat del Tracte i no-discriminació de persones LGTBI, conjuntament amb el Departament de Salut i el Catsalut, ha realitzat les gestions pel canvi de nom de la targeta sanitària d’una persona transsexual.

A partir d’ara qualsevol persona que vulgui disposar d’una nova identificació d’acord amb el gènere sentit es pot posar en contacte amb l’Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGTBI per dur a terme les gestions corresponents.

Des de l’Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, s’ha assenyalat que mesures i accions com aquestes contribueixen a assolir la plena equiparació legal i social del col·lectiu, alhora que contribueix a la seva normalització.

En aquest sentit, l’Area per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGTBI ha recordat que a Catalunya la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia garanteix a través de l’article 23 que “en l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya, especialment en l’àmbit educatiu i universitari, s’han d’establir per reglament les condicions perquè les persones transgènere i les persones intersexuals siguin tractades i anomenades d’acord amb el nom del gènere amb què s’identifiquen, encara que siguin menors d’edat”.

Switch to mobile version