Autor Societat
8 Desembre 2015 a 09:00

PIMEC reivindica la necessitat d’impulsar el Corredor Mediterrani

Considera que és una infraestructura clau per a l’economia

El Corredor Mediterrani // Imatge del web de Wikipedia

El Corredor Mediterrani // Imatge del web de Wikipedia

La internacionalització i activitat de les pimes es veu frenada pels retards i deficiències en una infraestructura que ha de facilitar el trànsit de mercaderies entre Europa, Àfrica i Àsia, i impulsar l’activitat de l’àrea mediterrània. 

Entre ells, el Corredor Mediterrani és un dels nou corredors estratègics dins la xarxa transeuropea de transport de mercaderies, que ha de connectar els principals ports, aeroports i centres econòmics del continent, per altra banda, l’impuls del ferrocarril permetrà grans millores d’eficiència en el transport de llarga distància i reduirà el seu impacte mediambiental.

També, malgrat la importàn i els beneficis del Corredor Mediterrani, tot indica que hi ha falta de voluntat política per a impulsar-lo, en benefici de l’alta velocitat de passatgers.

Cal dir, aquesta política d’inversions ha fet que Espanya sigui el segon país del món amb més longitud d’alta velocitat (3.739 Km construïts o en construcció) i el que té una xarxa més extensa en relació al nombre d’habitants.

En el període 2009-2016, només el 22,1% de les inversions pressupostades en alta velocitat s’han destinat al Corredor Mediterrani. L’alta velocitat cap al Nord d’Espanya ha rebut, en els mateixos anys, el 44,6% de les inversions.

Cal recordar que les comunitats autònomes per on passa el Corredor Mediterrani representen el 47% de les empreses, el 44% del PIB, 48% de la població i el 46% de l’ocupació a Espanya.

Per altra banda, el cost de no accelerar el Corredor Mediterrani és la pèrdua de capacitat exportadora i d’atractiu industrial en temps en què es persegueix la reindustrialització. Al mateix temps es perd una oportunitat de desenvolupar el sector logístic, cridat a tenir un gran protagonisme en el futur.

Per això, PIMEC reivindica la necessitat de no frenar més el Corredor Mediterrani, una infraestructura fonamental per a les mercaderies i la indústria catalana, mediterrània, estatal i europea.

 

Switch to mobile version