Autor Notícies
27 Juny 2016 a 18:00

Indicadors PIMEC juny

Indicadors PIMEC juny

Indicadors PIMEC juny

La creació de societats mercantils al maig de 2016 a Catalunya va ser un 4% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa la dissolució de societats mercantils va ser de 181, un 0.6% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

A Espanya la creació de societats mercantils al maig de 2016 va ser de 8.844, un 10% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. La dissolució de societats mercantils va ser de 1.552, un -5,3% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa el nombre d’empreses concursades a Catalunya disminueix un -20,1% el primer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 218. La resta de l’Estat el nombre d’empreses concursades a Espanya disminueix un -27,4% el primer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 1.025.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Catalunya al maig en relació al mateix període de 2015  un 5%. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar a l’abril (+5,7%) en relació al mateix període de 2015.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Espanya al març un 2,7% en relació al mateix període de 2015. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar a l’abril un 5,2% en relació al mateix període de 2015.

En quan el PIB va augmentar a Catalunya el primer trimestre de 2016 un 3,6% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 3,5% i el consum públic va augmentar un 3,6% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya el primer trimestre de 2016 un 3,4% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 3,7% i el consum públic va augmentar un 2,5% en relació al mateix període de l’any anterior.

La inversió va augmentar a Catalunya el primer trimestre de 2016 un 2,9% en relació al mateix període de l’any anterior. A la resta de l’Estat la inversió va augmentar a Espanya el primer trimestre del 2016 un 5,9% en relació al mateix període de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Catalunya al març de 2016 en 5.696 milions d’euros, un 3,6% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. En canvi, les importacions es van situar en 6.701 milions d’euros, un 0,5% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Espanya al març de 2016 en 22.443 milions d’euros, un -3,3% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa les  importacions es van situar en 23.239 milions d’euros, un -3,6% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

L’IPC general es va situar al maig en el -0,7% a Catalunya i en el -1,0% a Espanya. La inflació subjacent es va situar en el 0,7% en relació al mateix mes de l’any anterior. Finalment, l’IPC harmonitzat (IPCA), que permet comparar l’evolució dels preus a Espanya amb els del conjunt de la Unió Monetària, es va situar en el -1,1%, amb un diferencial negatiu en relació al conjunt de la Unió Monetària (-0,1%) de cinc dècimes percentuals.

L’afiliació al règim general de la seguretat social a Catalunya es va situar al maig en 2.512,7 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 3,7%. I a la resta de l’Estat espanyol es va situar al maig en 13.124,6  milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 2,6%.

L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar al maig en 546,5  milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,2%. A Espanya es va situar al maig en 3.199  milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 0,8%.

Per últim, l’atur registrat es va situar a Catalunya al maig en 470.200 persones, un -11,6% menys que fa un any. A la resta de l’Estat l’atur registrat es va situar a Espanya al maig en 3.891.400  persones, un -7,7% menys que fa un any.

Switch to mobile version