Autor Articles i estudis
10 Juny 2016 a 12:00

Quant cobra un autònom de baixa?

Article Toquero Baixa autonoms

Què passa quan un autònom es veu obligat a agafar una baixa? La prestació a percebre es calcula en funció de la seva base de cotització, si bé els treballadors per compte propi són més reticents a sol·licitar-la per les característiques de la seva activitat laboral, la privació d’ingressos o la por a perdre clients. En aquest post els expliquem quina seria la seva situació en cas d’agafar una baixa.

La prestació que rebrà es calcula segons la base de cotització, però si és el cas ha de saber que el percentatge és diferent en funció de si la baixa deriva d’un accident o malaltia comuna o si és professional:
En cas de malaltia comuna, no es reporta prestació des del primer fins al quart dia de baixa, del quart al vintè l’autònom li correspon el 60% de la base reguladora, i el 75% a partir del vintè primer dia.
La situació canvia en els casos d’accident de treball o malaltia professional. Aquí, l’autònom té dret a rebre el 75% de la seva base reguladora des de l’endemà de la baixa. Això sí, és requisit imprescindible per cobrar aquesta quantitat estar cotitzant per accidents, fet que suposa un increment de la quota mensual d’autònoms d’entre el 0,1% i el 8,5%, depenent de l’IAE on estiguem donats d’alta. Aquesta és una cotització voluntària, excepte per als professionals que desenvolupen activitats perilloses o amb un alt risc de sinistralitat. En cas de no estar abonant aquest import, estarem subjectes a les mateixes condicions de les baixes derivades per malaltia comuna.

Tot i rebre el 75% de la seva base reguladora des del dia següent a la baixa en els casos de malaltia professional o accident de treball, la majoria dels autònoms no cotitzen per contingències professionals. Segons dades de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms, només un de cada cinc autònoms cotitzava a finals de 2015 per accident laboral i malaltia professional.
L’autònom està en clar desavantatge en el moment d’agafar una baixa laborar si ho comparem amb la situació dels treballadors assalariats. Així, qui cotitzi per la base mínima cobraria entre els dies 4 i el 21 de baixa poc més de 525 euros, i la resta 657 euros en concepte de prestació. En cas de tractar-se d’una baixa per malaltia professional o accident, l’import a cobrar seria de 657 euros des del primer dia de la baixa. Però atenció, perquè per percebre aquest import l’autònom ha de seguir pagant la seva quota mensual durant el temps que duri la baixa.
És requisit per a l’autònom de baixa seguir pagant les seves quotes a la seguretat social, i si aquest desenvolupa la seva activitat professional en un establiment que seguirà romanent obert, ha de notificar qui queda a càrrec del negoci a través de la declaració de situació de l’activitat, un document en el qual mitjançant declaració jurada s’exposa com queda l’activitat de l’autònom en el període de la seva baixa temporal.
Els requisits que s’exigeixen a l’autònom per cobrar la seva prestació per incapacitat temporal són, a més d’estar donat d’alta en el RETA i trobar-se al dia en el pagament de quotes, haver cotitzat a la Seguretat Social per contingències comunes almenys 180 dies en els últims cinc anys.

Tot i rebre el 75% de la seva base reguladora des del dia següent a la baixa en els casos de malaltia professional o accident de treball, la majoria dels autònoms no cotitzen per contingències professionals. Segons dades de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms, només un de cada cinc autònoms cotitzava a finals de 2015 per accident laboral i malaltia professional.
L’autònom està en clar desavantatge en el moment d’agafar una baixa laborar si ho comparem amb la situació dels treballadors assalariats. Així, qui cotitzi per la base mínima cobraria entre els dies 4 i el 21 de baixa poc més de 525 euros, i la resta 657 euros en concepte de prestació. En cas de tractar-se d’una baixa per malaltia professional o accident, l’import a cobrar seria de 657 euros des del primer dia de la baixa. Però atenció, perquè per percebre aquest import l’autònom ha de seguir pagant la seva quota mensual durant el temps que duri la baixa.
És requisit per a l’autònom de baixa seguir pagant les seves quotes a la seguretat social, i si aquest desenvolupa la seva activitat professional en un establiment que seguirà romanent obert, ha de notificar qui queda a càrrec del negoci a través de la declaració de situació de l’activitat, un document en el qual mitjançant declaració jurada s’exposa com queda l’activitat de l’autònom en el període de la seva baixa temporal.
Els requisits que s’exigeixen a l’autònom per cobrar la seva prestació per incapacitat temporal són, a més d’estar donat d’alta en el RETA i trobar-se al dia en el pagament de quotes, haver cotitzat a la Seguretat Social per contingències comunes almenys 180 dies en els últims cinc anys.
És autònom i té dubtes sobre una hipotètica baixa? Li preocupa saber si li convé o no cotitzar per accident laboral i malaltia professional? No té clar quin import rebrà en cas d’agafar una baixa? En Toquero Assessors som experts en assessorament i administració laboral, entre d’altres àrees, i estem a prop del seu negoci per ajudar-lo. Contacti amb el nostre equip i descobreixi tot el que podem fer per la seva empresa a info@toqueroassessors.com

Switch to mobile version