Autor Societat
13 Juliol 2016 a 09:00

Comunicat dels Mossos d’Esquadra

En relació a les acusacions fetes pel Consell de l’Advocacia Catalana referents als atestats policials

Imatge d'arxiu dels Mossos d'Esquadra

Imatge d’arxiu dels Mossos d’Esquadra

En relació a les acusacions del Consell de l’Advocacia Catalana referents a que els Mossos d’Esquadra impedeixen l’accés dels advocats als atestats policials mentre els detinguts estan a la comissaria, la Direcció General de la Policia vol manifestar el següent:

– La Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra, així com la resta de cossos policials i forces de seguretat de l’Estat, Ertzaintza i Policia Foral actuen d’acord am els criteris fixats per la Comissió Nacional de Coordinació de Policia Judicial (CNCPJ). Aquests criteris es van fixar en una reunió que va tenir lloc el 15 de juliol de 2015 en què es van aprovar per unanimitat els elements essencials per tal d’incorporar-los i poder-los posar a disposició del detingut i del lletrat en seu policial.

– No es lliura l’atestat, perquè es segueix el criteri fixat per la CNCPJ, que afecta a tots els cossos abans citats i en l’acta es va fer constar que els elements essencials s’incorporaran a l’acta de detenció i informació de drets, en un sol document que es lliurarà al detingut.

– En aquest document es recollirà la següent informació:

       – lloc, data i hora de la detenció,

       – lloc, data i hora de la comissió del delicte,

       – identificació del fet delictiu que motiva la detenció i breu resum dels fets, – indicis dels quals es dedueix la participació de la persona detinguda en els fets presumptament delictius.

–  Cal destacar que aquesta manera de procedir obeeix a un canvi en la legislació vigent arran de la publicació de dues lleis orgàniques que modifiquen l’article 520 de la Llei d’enjudiciament criminal, fet que ha suposat que es reconeguin nous drets a les persones detingudes.

– Aquestes lleis orgàniques són:

        – la Llei orgànica 5/2015, de 27 d’abril, per la qual es modifiquen la Llei d’Enjudiciament Criminal i la Llei orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial, per transposar la Directiva 2010/64/UE, de 20 d’octubre de     2010, relativa al dret a interpretació i traducció en els processos penals i la Directiva 2012/13/UE, de 22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació en els processos penals.

       – la Llei orgànica 13/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal per a l’enfortiment de les garanties processals i la regulació de les mesures d’investigació tecnològica.

– Finalment, cal afegir d’aquesta nova manera de procedir es va informar a tots els col·legis d’advocats mitjançant visites personalitzades de comandaments i serveis jurídics de la PG-ME. També es va informar al President del TSJC, Fiscal Superior de Catalunya, Síndic, Presidents d’Audiències Provincials, Fiscals en cap de les AP i jutjats d’instrucció.

Switch to mobile version