Autor Economia
10 Agost 2016 a 15:00

MicroBank arriba als 1.000 milions d’euros de cartera creditícia

Supera els 500.000 préstecs concedits des de la seva creació

Antoni Vila, president de MicroBank, i Pier Luigi Gilibert, director executiu del FEI, durant la presentació de l'acord entre MicroBank i el FEI

Antoni Vila, president de MicroBank, i Pier Luigi Gilibert, director executiu del FEI, durant la presentació de l’acord entre MicroBank i el FEI // Imatge cedida per La Caixa

MicroBank, el banc social participat íntegrament per CaixaBank, ha experimentat un significatiu creixement de la seva activitat des de la seva creació, el 2007, fins a arribar per primera vegada a una cartera de préstecs en vigor per un import de 1.000 milions d’euros. La consecució d’aquesta xifra mostra l’aposta continuada de MicroBank per facilitar finançament a persones amb dificultats d’accés al sistema creditici tradicional, amb el doble objectiu d’atendre necessitats puntuals de les famílies i contribuir a la creació de llocs de treball a través de la posada en marxa o consolidació de projectes empresarials per part d’emprenedors.

A Catalunya, la cartera de préstecs en vigor supera els 300 milions d’euros, dels quals 128 milions es destinen a emprenedors que creen o amplien el seu negoci i 171 milions a atendre necessitats puntuals de persones i famílies. Les dades del primer semestre d’aquest any indiquen que els préstecs de MicroBank han arribat en el període de gener a juny a 23.912 beneficiaris, un 23,6% més que en el mateix període del 2015, en què el banc va invertir un import un 21,4% superior fins a arribar als 112,9 milions d’euros.

El president de la Fundació Bancaria “la Caixa”, Isidre Fainé, va ser el inspirador y artífex del banc de microfinances, que ha concedit ja 513.604 préstecs des de que va iniciar la seva activitat, als quals ha destinat 2.773 milions d’euros. D’aquesta última quantitat, més de 1.620 milions d’euros (el 59% del total) han finançat iniciatives de desenvolupament personal i familiar, i altres 1.125 milions d’euros (el 41%) han donat suport a projectes de negoci promoguts per emprenedors, autònoms o microempreses .

El president de MicroBank, Antoni Vila, assegura que “aquestes xifres demostren que el banc està complint amb la seva missió de suport social quan les famílies i els emprenedors més ho necessiten”. En la seva opinió, “en el seu camí de 9 anys des de l’inici de la seva activitat, MicroBank s’ha consolidat com una peça clau en el sector de les microfinances a Espanya i a Europa i ha contribuït a posicionar els microcrèdits com un recurs molt útil per impulsar la inclusió financera i promoure l’activitat econòmica i la creació d’ocupació”.

Creixement de l’activitat

MicroBank va experimentar en la primera meitat del 2016 un significatiu creixement de la seva activitat fins a arribar als 85.213 préstecs concedits en el semestre, que representa un augment del 35,4% respecte al mateix període de l’exercici anterior. Si es mesura segons l’import total dels microcrèdits facilitats als clients, l’increment arriba al 31,8% respecte a un any abans i suposa una xifra de producció fins a final de juny de 398,7 milions d’euros.

Destaca que per primer cop s’han superat els 75.000 préstecs concedits en sis mesos a persones i famílies, un 46,5% més que en el període de gener a juny de l’any anterior, per un import de 297,5 milions d’euros (un 58,5% més). Al seu torn, l’altra línia mestra del banc, el finançament de les iniciatives de negoci, va registrar en el primer semestre la formalització de 9.996 préstecs a emprenedors, autònoms i microempreses, un 14,3% menys que l’any anterior, per un import de 100,1 milions d’euros.

MicroBank ha seguit treballant de forma decidida en el desenvolupament d’una adequada oferta de productes i serveis per cobrir les necessitats financeres dels seus clients. Els factors clau de la positiva evolució de l’entitat, que incideixen en la sostenibilitat del projecte, són el seu elevat nivell de capitalització i liquiditat, el suport del seu únic accionista -CaixaBank- a través de la seva àmplia xarxa de distribució i el suport d’institucions europees com el Fons Europeu d’Inversions (FEI), el Banc Europeu d’Inversions (BEI) o el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB).

Un préstec innovador

En aquesta línia, cal esmentar que MicroBank va iniciar l’any passat la comercialització del Préstec Màster Erasmus+, un microcrèdit especialment dissenyat per als estudiants que vulguin ampliar la seva formació acadèmica mitjançant un màster en un país de la Unió Europea o països associats al programa Erasmus+. El banc rep el suport financer de la Comissió Europea a través del Fons Europeu d’Inversions (FEI), que va triar la filial de CaixaBank com el seu primer intermediari per llançar aquest producte, amb unes perspectives de fort creixement en els propers anys. La dotació d’aquesta nova línia de microcrèdits ascendeix a 30 milions d’euros.

El préstec, que té unes condicions altament competitives i una àgil tramitació, es concedeix sense cap tipus de garantia ni aval, i no es comença a tornar fins a un any després d’haver acabat els estudis. Aquesta iniciativa, que afavoreix un accés igualitari al Màster per a tots els estudiants independentment de la situació econòmica de les seves famílies, s’emmarca dins dels objectius del Pla Bolonya per incentivar la mobilitat geogràfica dels universitaris, per tal d’optimitzar la seva formació superior i millorar la seva ocupabilitat. Segons una enquesta realitzada per Stiga per a MicroBank, el 74,5% dels universitaris espanyols que volen estudiar un màster estan interessats en fer-ho en un altre país europeu. Amb tot, la manca de recursos econòmics és el principal motiu, en un 36,8% dels casos, pel que descarten cursar un màster fora d’Espanya.

Actualment, MicroBank manté acords de col• laboració amb 566 entitats amb l’objectiu de promoure l’autoocupació facilitant l’accés al finançament mitjançant microcrèdits, especialment entre aquells col• lectius que es troben en situació d’exclusió financera o en risc que patir-la. Aquestes entitats col• laboradores actuen com a enllaç entre els emprenedors i MicroBank, oferint suport personalitzat en l’elaboració del projecte de negoci i el seguiment del seu desenvolupament.

També ofereixen altres serveis, com facilitar el coneixement dels clients que sol• liciten un microcrèdit, factor que contribueix a la millor valoració de l’operació; oferir assessorament i suport tècnic necessaris per a la preparació del projecte empresarial i l’avaluació prèvia de la seva viabilitat i coherència; i contribuir a ampliar la cobertura de la xarxa de distribució dels productes i serveis, especialment entre els col• lectius amb més dificultats d’accés al finançament.

Switch to mobile version