Autor Ensenyament
12 Setembre 2016 a 15:00

El curs 2016-17 començarà amb més alumnes

La plantilla de professorat creix en 798 respecte el passat curs

Curs 2016-2017

Curs 2016-2017

El curs 2016-17 s’estrenarà  amb un total d’1.570.011 alumnes matriculats, 7.822 més respecte el passat curs. En el cas dels ensenyaments obligatòria, un 65,7% dels alumnes van a centres públics -un 33% als concertats i l’1,3% als privats-; i en els ensenyaments postobligatoris la xifra dels que estudien en centres públics s‘incrementa fins el 71,9% -en els concertats ho fa un 16,6% i en els privats l’11,5%-.
Per donar resposta a l’increment d’alumnat, enguany s’han incrementat les plantilles de professorat. Així, es disposarà d’un total de 66.461 docents, el que suposa 798 persones més que el curs 2015-16. A més, hi haurà 3.410 llocs específics amb perfils professionals adaptats al projecte educatiu del centre, un 35% més que el curs anterior.
A més, s’augmenten els suports de plantilla en l’atenció a la diversitat: es destinen 140 docents més per al programa de l’escola inclusiva i 400 docents més per als centres d’alta complexitat. S’incrementa en 50 el nombre d’Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), fins un total de 476, i l’octubre s’engega un pla pilot per a desenvolupar els Itineraris formatius específics (IFE) per a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb 100 places en 8 centres d’arreu del país.
El nou curs disposarà de nous centres educatius: 6 escoles, 2 instituts i 2 Instituts escola. Pel que fa a les obres en centres, hi ha 9 edificis de nova construcció, 5 rehabilitacions o ampliacions, i 383 actuacions de millora. Disminuiran respecte l’any anterior les ràtios a les aules: a P3 hi haurà una mitjana de 20,7 alumnes per aula -22,9 el curs passat-, i a primer d’ESO seran de mitjana 28,2 alumnes per aula –respecte els 28,6 de l’any anterior-.
En els darrers anys el sistema educatiu ha millorat pel que fa a les taxes de graduació i de repetició a 4t d’ESO. D’aquesta manera, la taxa d’alumnes que ha aconseguit el graduat a 4t d‘ESO se situa en el 88%, i s’ha assolit la xifra del 85% establerta en el Pla de Govern per a l’èxit escolar com a objectiu per al 2018. Una altra millora és la baixada en la xifra de repetició a 4t d’ESO, que a finals del curs passat era del 6%, per sota de la mitjana espanyola i de la majoria de les comunitats autònomes.
Enguany els nomenaments dels substituts s’avancen a l’inici de curs, i el dia 8 de setembre els substituts ja podran anar al centre a preparar el començament de les classes.
D’altra banda, aquest curs 2016-2017 presenten dues novetats pel que fa a les beques menjadors per als alumnes amb necessitats alimentàries: increment pressupostari i millora en el sistema d’assignació d’ajuts. Així, pel proper curs escolar hi ha una previsió d’increment de 12,5 milions d’euros en la dotació per a les beques respecte l’any passat.
Un altra de les novetats del curs és la millora del model d’assignació dels ajuts i s’ha canviat el barem. Si fins ara el llindar que es prenia com a referència  era , ara ho serà el risc de pobresa.
Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, el proper curs s’oferiran diversitat d’itineraris formatius diferents, amb cicles nous a l’FP, a les Arts plàstiques i Disseny, amb nous títols esportius i amb el nou nivell C-1 d’Italià d’Escola Oficial d’Idiomes –fins enguany aquest nivell s’impartia només a anglès, francès i alemany-.
Switch to mobile version