Autor Economia
10 Octubre 2016 a 18:00

Comença el desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya

Arreu del territori català

Agencia Tributaria Catalunya

El DOGC va publicar divendres la licitació dels 14 locals on s’ubicaran les noves oficines pròpies de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) arreu del territori, d’acord amb el pla de desplegament de la hisenda catalana. D’aquesta forma, es dóna el tret de sortida al nou model d’implantació territorial de l’agència, basat en una xarxa d’oficines pròpies preparades per prestar els mateixos serveis a tots els ciutadans de Catalunya.
El desplegament territorial d’oficines forma part de l’estratègia de creixement de l’ATC i respon a la voluntat del Govern de preparar l’administració tributària per a l’assumpció de les plenes competències fiscals. Aquesta implantació arreu del territori serà imprescindible en el moment en què l’ATC assumeixi la recaptació executiva dels deutors de les sancions de trànsit i dels principals ajuntaments, i una vegada hagi denunciat el conveni amb els registradors de la propietat, vigent actualment.
El concurs públic especifica en 14 lots les dades d’ubicació, superfície construïda (entre els 200 i els 650 metres quadrats) i preu màxim (entre 4,5 euros i els 9 euros el metre quadrat mensual) que hauran de complir els locals.
Localitat
Superfície
Preu màxim
m2/mes
Sant Feliu de Llobregat
Entre 360 i 550 m2
6 euros
Figueres
Entre 200 i 300 m2
6,50 euros
Granollers
Entre 300 i 450 m2
9 euros
La Bisbal d’Empordà
Entre 250 i 350 m2
4,50 euros
La Seu d’Urgell
Entre 200 i 300 m2
9 euros
Manresa
Entre 220 i 400 m2
7 euros
Mataró
Entre 360 i 450 m2
6 euros
Reus
Entre 350 i 450 m2
6 euros
Sabadell
Entre 400 i 650 m2
8 euros
Santa Coloma de Farners
Entre 200 i 300 m2
4,50 euros
Terrassa
Entre 380 i 550 m2
8 euros
Tortosa
Entre 200 i 300 m2
5,50 euros
Vic
Entre 200 i 300 m2
9 euros
Vilafranca del Penedès
Entre 400 i 550 m2
7,50 euros
Per determinar la ubicació dels locals s’ha estudiat el volum d’actuacions actuals i la divisió territorial pròpia del país. També s’ha valorat el volum d’habitants del territori d’influència de l’oficina, la distribució d’activitats amb transcendència tributària futures i la distribució territorial dels treballadors de les oficines liquidadores. En relació al rang de superfícies, s’ha tingut en compte l’estudi funcional fet per l’ATC dels llocs de treball necessaris i els diferents espais que han de tenir totes les oficines.
La formalització dels contractes es preveu pel mes de gener del 2017 i la seva vigència s’iniciarà en el moment de la firma, tot i que les obligacions econòmiques del lloguer no s’exigiran fins a tres mesos després, perquè abans s’hauran de dur a terme les obres d’adequació dels locals. L’ATC encarregarà aquests treballs a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat).
Nova oficina al barcelonès nord
 
Com a pas previ a la presència territorial, l’ATC avançarà l’obertura de l’oficina del barcelonès nord, que completa la xarxa d’oficines pròpies fins a un total de 15, passant de les quatre delegacions actuals a les dinou previstes finalment. Concretament, es tracta d’un local d’uns 850 metres quadrats, amb capacitat per a 45 persones, situat al carrer Joan d’Àustria de la capital catalana.
El contracte està a punt de firmar-se i es preveu que iniciï l’activitat a principis del 2017. Aquesta oficina donarà servei als contribuents de la part nord de Barcelona i als municipis del barcelonès nord. La resta de ciutadans de la capital continuaran essent atesos per la delegació central ubicada al barri de La Marina.
Segona fase de desplegament
 
De forma simultània, i per tal de reforçar la proximitat i capil·laritat del servei de l’ATC al contribuent, es realitzarà una segona fase de desplegament, que inclourà personal propi a oficines de la xarxa de Tributs de Catalunya, i mitjançant la finestreta única establerta per conveni a 142 oficines, mitjançant la col·laboració amb les administracions locals (diputacions, consells comarcals i ajuntaments).
L’ATC vol recuperar l’encàrrec a l’administració de l’Estat (AEAT) de la recaptació executiva dels deutors i també la liquidació de l’impost sobre successions i donacions i de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que es paguen fora de les quatre capitals de província, encarregats des de fa anys a través d’un conveni al deganat dels registradors de la propietat. En aquest sentit, el departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha formalitzat una taula de treball amb els registradors per coordinar-se en el moment de la denúncia del conveni que venç l’any que ve.
Avui l’ATC recapta directament 1.242 milions d’euros dels 3.097 milions provinents d’ingressos tributaris que no estan subjectes a les bestretes del sistema de finançament, xifra que representa un 40% del total. En la primera fase de desplegament competencial es passaran a recaptar 2.306 milions d’euros anuals.
Switch to mobile version