Autor Societat
20 Novembre 2016 a 15:00

El Govern aprova la creació d’un servei català d’identitat digital

Per fer més àgils i segures les gestions a la xarxa

identitat digital

El Govern ha aprovat el desenvolupament del Sistema d’identificació verificada de Catalunya, amb el qual la Generalitat vol reforçar la confiança de ciutadania, empreses i administracions en les relacions electròniques, tot posant a la seva disposició un servei català d’identitat digital pública que garanteixi un nivell elevat de seguretat i que permeti fer més segures les transaccions a la xarxa.
Així, el Sistema d’identitat verificada de Catalunya permetrà a les persones, voluntàriament, la reutilització de la seva identitat per a l’alta als serveis digitals oferts per entitats públiques i privades, així com l’obtenció dels sistemes d’identificació i autenticació i serveis de confiança subministrats per aquestes entitats. La creació d’aquest registre digital permetrà, doncs, que el ciutadà ja no hagi de tornar a fer més processos presencials de registre i podrà decidir en quins serveis digitals pot ser utilitzada la seva identitat. Aquest servei d’identitat digital pública garantirà un alt nivell de seguretat per poder realitzar transaccions a la xarxa.
La creació d’aquest servei, que s’alinea amb els objectius del reglament europeu relatiu a la identificació digital i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques (ReiDAS), respon també a la voluntat del Govern, expressada en l’estratègia SmartCAT, que el ciutadà català esdevingui un veritable smart citizen que pugui aprofitar al màxim el potencial de la tecnologia i realitzar les gestions i transaccions electròniques de manera àgil i eficient en un entorn de seguretat i confiança.
Així mateix, l’acord aprovat avui obeeix també a un altre dels objectius de l’estratègia SmartCAT: transformar i modernitzar l’Administració, sempre situant el ciutadà al centre d’atenció, perquè esdevingui un autèntic smart government conjuntament a un seguit de projectes que s’aglutinen sota el programa Smart Economy i el programaSmart Territory.
El Sistema d’identificació verificada de Catalunya està preparat per créixer, per actualitzar-se i innovar-se constantment i així donar resposta als reptes de la societat moderna i satisfer les necessitats de la nova Administració catalana i la seva relació amb els ciutadans, les empreses i les altres administracions públiques.
Amb aquest acord, el Govern encarrega al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) la creació de la plataforma necessària per emmagatzemar les dades personals necessàries per al funcionament del sistema d’identificació i a establir les corresponents condicions de prestació del sistema d’identitat verificada; mentre que atribueix a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, en tant que encarregada d’ordenar la prestació de la ciberseguretat en els serveis d’identificació electrònica i d’identitat i confiança digital a Catalunya, la realització dels tràmits establerts en matèria de protecció de dades per crear el fitxer de dades de caràcter personal que es genera en aquest sistema.
Finalment, l’acord preveu que el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), a través de la seva xarxa d’oficines d’atenció a la ciutadania, col·labori en el procés de la identificació verificada dels usuaris.
Switch to mobile version