Autor Societat
13 Gener 2017 a 12:00

La Generalitat controlarà els trens de Rodalies Renfe

A temps real

Tren de Rodalies

Tren de Rodalies // Imatge cedida per la Generalitat

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat a l’empresa Sopra Steria España, SAU el contracte de serveis per a l’assistència tècnica per al seguiment del posicionament dels trens en temps real i recollida de dades de l’operativa del servei de Rodalies de Catalunya.
La xarxa de Rodalies de Catalunya està constituïda per uns 260 trens que donen servei a 201 estacions, de les quals 13 es troben soterrades. Els treballs d’aquest contracte tenen per objectiu efectuar un seguiment del servei ofert actualment per Renfe mitjançant la detecció en temps real de les hores d’arribada i sortida a les estacions i l’avaluació del retard que porta l’expedició en relació amb els horaris teòrics de pas.
Comparació de les dades de GPS o Bluetooth amb la posició real
El sistema proposat es basa en la instal·lació als trens de dispositius embarcats, tipus smartphone o tauleta, dotats de sistema GPS i interfície Bluetooth. Mitjançant la comparació de les dades en temps real de posició i velocitat dels  trens obtingudes del GPS amb les dades de geolocalització de les estacions, es podran detectar les hores d’arribada i sortida de cada expedició a les estacions situades en superfície. Pel que fa a les estacions soterrades, on no arriben els senyals de GPS, es proposa la detecció d’arribades i sortides mitjançant emissors de senyal Bluetooth situats als extrems de cada via. Les dades de posició i velocitat en temps real seran transmeses via 3G/4G a un sistema central, per a la seva explotació.
El sistema central identificarà en tot moment la posició de cada tren, avaluarà el possible retard i permetrà un monitoratge de la qualitat del servei. Addicionalment, permetrà també calcular les hores previstes d’arribada a les estacions i les podrà posar a disposició de diferents sistemes d’informació a l’usuari.

L’adjudicació s’ha realitzat per un import de 581.998,99 € + IVA i el termini d’execució del contracte és de 24 mesos (prorrogables a 24 més).

Switch to mobile version