Autor Economia
8 Abril 2017 a 18:00

Els beneficis de Caixabank el 2016 arriben a 1.047 milions d’euros

La remuneració serà de 13 cèntims per acció

caixabank junta accionistes

La Junta General Ordinària d’Accionistes de CaixaBank ha aprovat avui la gestió i els resultats de l’exercici 2016. CaixaBank ha obtingut el suport majoritari dels accionistes, que han aprovat, entre d’altres propostes formulades pel Consell d’Administració, la ratificació i nomenament de Jordi Gual, José Serna, Koro Usarraga, Alejandro García-Bragado, Natalia Aznárez, i el nomenament d’Ignacio Garralda, com a consellers de l’entitat.

Durant la seva intervenció davant dels accionistes, Jordi Gual i Gonzalo Gortázar han defensat el model diferencial de CaixaBank, que ha permès a l’entitat sortir reforçada de la crisi. Pel president de CaixaBank, “invertir, treballar o ser client de la nostra entitat és apostar per una manera diferent de fer banca”.

En la seva primera intervenció com a president de CaixaBank a la Junta d’Accionistes, Jordi Gual ha destacat que durant l’exercici 2016, en un context molt complex, “l’entitat ha tornat a demostrar la seva fortalesa, consolidant encara més el seu lideratge”. Això ha estat possible, segons Jordi Gual, gràcies “al treball del nostre equip humà –puntal fonamental de l’entitat i a qui hem d’agrair el seu esforç– i a un model de negoci que segueix demostrant dia a dia la seva vàlua”.

El sistema financer està recolzant la recuperació econòmica

A la primera part del seu discurs, el president de CaixaBank ha repassat l’entorn macroeconòmic global i les perspectives per 2017. “L’economia mundial va registrar al 2016 un ritme de creixement similar al de l’any anterior i va acabar amb mostres d’una certa acceleració que esperem que es perllongui al 2017”, ha exposat Gual.

En aquest sentit, ha avançat que la previsió de l’entitat és que l’economia espanyola es desacceleri moderadament a causa de la menor empenta d’alguns factors d’impuls que eren temporals però que, ha afegit Gual, “esperem que l’avenç del PIB s’acosti al 3%”.

En aquest context, el president de CaixaBank ha remarcat que el sistema financer “està donant un clar suport a la recuperació econòmica. La dinàmica de les noves operacions de crèdit està sent positiva, especialment per a la compra d’habitatge i pel consum, i preveiem que l’evolució favorable es mantingui al 2017”.

Satisfacció per l’èxit comercial, per l’adquisició de BPI i pels progressos del Pla Estratègic 2015-2018

Pel president de CaixaBank, “la nostra fortalesa comercial és un avantatge competitiu que ens permet seguir incrementant presència i quotes de mercat, fins i tot en un entorn ple de dificultats”. “Hem tornat a demostrar que el nostre model funciona”, ha emfatitzat Gual.

Aquest lideratge més que consolidat a Espanya s’ha fet extensiu a tota la Península Ibèrica. En paraules de Jordi Gual, “estem molt satisfets d’haver completat amb èxit l’adquisició de BPI, la número 80 de la història de l’entitat i que ens converteix en el primer banc ibèric tant en actius com en volum de negoci i oficines. I, més important encara, BPI és un projecte que crearà valor de forma sostenible pels nostres accionistes i els de BPI”. En relació al Pla Estratègic 2015-2018, el president de CaixaBank ha mostrat la seva satisfacció pels progressos aconseguits en les principals línies estratègiques i la seva vigència per afrontar els propers dos anys.

“Les prioritats per la segona meitat del Pla Estratègic 2015-2018 passen per continuar apostant per la diversificació d’ingressos i potenciant els negocis d’assegurances i de gestió d’actius”, ha detallat Jordi Gual.

En aquest context, Gual ha insistit en deixar clar que “les nostres prioritats estratègiques en cap moment perden de vista la vocació social i la voluntat de realitzar en tot moment una gestió responsable del negoci. Seguim i seguirem potenciant aquesta vocació social mitjançant programes d’inclusió financera, polítiques d’ajuda a l’habitatge o programes de voluntariat corporatiu”.

Compromís primordial amb el dividend

Jordi Gual també ha repassat l’evolució de l’acció i la política de dividend de CaixaBank. Tot i la mala evolució del mercat borsari el primer semestre de 2016, la rendibilitat total de l’acció pel conjunt de l’any va ser del 3,6%, una xifra superior a la del sector bancari espanyol i europeu. Durant el primer trimestre de 2017, l’acció encara s’ha comportat millor, pujant un 28,3%, 11 punts percentuals més que el conjunt de bancs espanyols.

Pel president de CaixaBank, “un element clau d’aquest diferencial és la política de dividends”, amb una rendibilitat per dividend superior a la mitjana de la banca espanyola i de la zona euro.

“El nostre compromís amb el dividend és i continuarà sent primordial”, ha remarcat Gual, que també ha recordat que amb la previsió d’avançar el dividend de juny i fer un únic pagament de 6 cèntims a l’abril, “l’import total de la remuneració de l’exercici 2016 haurà estat de 13 cèntims per acció, el que suposa un 54% de dividends en efectiu sobre beneficis (el què es coneix com a cash payout), en línia amb l’objectiu del Pla Estratègic que estableix que aquesta ratio sigui igual o superior al 50%”.

CaixaBank, l’entitat millor posicionada en el nou entorn

Durant la seva intervenció, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha examinat els aspectes que caracteritzen el model de CaixaBank: presència a tot el país i capil·laritat, assessorament de qualitat, oferta de productes específica i adaptada, lideratge en innovació i digitalització i compromís amb la societat.

Per Gortázar, “CaixaBank no necessita grans transformacions sinó, fonamentalment, continuar fent el que sabem fer: captar clients i donar el millor servei a través de l’excel·lent xarxa d’oficines i altres canals, posant en valor la nostra posició competitiva”.

Les prioritats de l’entitat, ha afegit el conseller delegat, “s’han de centrar en la qualitat de servei i en la visió global de les necessitats del client; també en continuar impulsant la transformació digital, en seguir fidels al nostre compromís social i en cuidar especialment la gestió i el desenvolupament del nostre gran equip humà”.

Gonzalo Gortázar ha apuntat que “CaixaBank és l’entitat millor posicionada un cop canviïn les condicions de l’entorn”, que ha concretat en una cada vegada més probable i propera pujada de tipus d’interès, reducció de l’atur, necessitat d’estalviar per part de la societat, millora del poder adquisitiu de les famílies i recuperació del crèdit.

Trajectòria ascendent del resultat consolidat els darrers 5 anys

De l’evolució de l’exercici 2016, el conseller delegat de CaixaBank ha valorat diferents apartats. Pel que fa a l’evolució comercial, CaixaBank ha continuat creixent significativament més que el mercat. En productes d’estalvi a llarg termini com els fons d’inversió, els plans de pensions i les assegurances d’estalvi, “les quotes es situen en el 18,5% i gairebé en el 23 i 25% respectivament, pujant totes elles un 3%. La xifra conjunta d’aquests negocis superava al desembre els 120.000 milions. I pel que fa a l’evolució del negoci ha ressaltat el creixement de 7.300 milions d’euros dels recursos de clients”, ha concretat Gonzalo Gortázar.

En relació als resultats de l’exercici, el conseller delegat ha destacat, en primer lloc, la progressió positiva dels ingressos i, en segon lloc, la reducció de les despeses. En aquest aspecte, Gortázar ha assenyalat que “des de l’any 2011, considerant els costos de les entitats adquirides, hem disminuït les despeses recurrents un 18%. Es tracta d’un esforç molt important de disciplina i control de tota la organització que ens ha donat resultat. Hem de seguir en aquesta línia i ho farem”.

De manera específica, Gortázar ha remarcat la força de la trajectòria ascendent del resultat consolidat en els últims 5 anys, en passar dels 230 milions de benefici de l’any 2012 als 1.047 milions obtinguts a tancament de 2016.

De primer banc a Espanya a primer banc a la Península Ibèrica

Gonzalo Gortázar també ha dedicat una part important de la seva presentació a explicar la culminació de l’oferta per BPI, “que ens permet iniciar amb optimisme i determinació una nova etapa d’impuls del projecte de BPI”.

Per Gortázar, “l’operació de compra té lògica de negoci i també financera: es tracta de dues entitats que es complementen de manera natural”. Amb aquesta operació, ha afegit Gonzalo Gortázar, “passem de ser el primer banc a Espanya a ser el primer banc a la Península Ibèrica, amb un volum de negoci de 564.000 milions”.

El conseller delegat també ha avançat que “hem començat a treballar de manera conjunta i molt intensa en un “Pla de 100 dies” amb l’objectiu de construir un model més eficient i trobar maneres raonables i ràpides de millorar l’operativa i el servei, reduir els costos i, sobretot, augmentar els ingressos. Tenim la previsió que en dos mesos es comencin a aplicar noves operatives i tenim molta confiança que podrem complir còmodament les sinèrgies que vam anunciar de 120 milions anuals”.

Gortázar també s’ha mostrat “gratament impressionat per la diligència, la capacitat i l’esperit col·laborador dels equips de BPI. Cada vegada estem més convençuts que BPI és el millor banc i el banc amb més potencial del país”.

I el conseller delegat no ha volgut acabar el seu discurs sense recordar “l’actitud diferencial” que CaixaBank ha tingut durant la crisi, mantenint una política de màxima inclusió financera, aplicant més de 22.400 dacions des del 2009, en les que en el 60% dels casos la família s’ha quedat com arrendatari i, sovint, amb un lloguer subvencionat, oferint 33.500 habitatges en lloguer social i solidari i contribuint a la resolució de la crisi amb aportacions per 4.100 milions d’euros.

Elogi a la trajectòria d’Isidre Fainé

Durant les seves intervencions, tant Jordi Gual com Gonzalo Gortázar han agraït a Isidre Fainé el seu lideratge, el seu sentit de l’anticipació i la seva vocació de servei, aspectes fonamentals en l’expansió, modernització i internacionalització, primer de “la Caixa” i després de CaixaBank. El president de CaixaBank i el conseller delegat han destacat la seva extraordinària contribució i han deixat clar el seu convenciment que, des de la seva posició de president de la Fundació Bancària i de CriteriaCaixa, seguirà impulsant de manera efectiva i generosa els nombrosos projectes de l’Obra Social i del grup de participades.

Switch to mobile version