Autor Societat
27 Abril 2017 a 10:00

Es destinen 11,5 milions d’euros per a contractes a centres especials de treball i empreses d’inserció social

Representa un increment del 32% respecte del 2016

La Fundació Prodis i l’Obra Social La Caixa

La Fundació Prodis i l’Obra Social La Caixa

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es fixen les quanties que han d’assolir els departaments de l’Administració de la Generalitat, organismes autònoms i empreses públiques per al 2017 en la contractació reservada a centres especials de treball i empreses d’inserció social.
La reserva aprovada per a l’exercici 2017 és d’11,5 milions d’euros. Aquest import, que representa un increment del 32% respecte de l’any anterior, té com a finalitat facilitar l’accés general d’aquests centres i empreses a la contractació pública per tal de donar un suport institucional indirecte a la important tasca social que duen a terme.
L’increment establert aquest 2017 posa de manifest la voluntat del Govern d’impulsar una contractació socialment responsable, tal com reflecteix el compliment decidit dels objectius establerts l’any anterior per part dels departaments, organismes autònoms, empreses públiques i la resta d’entitats que integren el sector públic de la Generalitat de Catalunya.
El Govern de la Generalitat de Catalunya va ser pioner en l’establiment de la referida reserva social de contractació, mitjançant la Llei 31/2002. La Directiva 2014/24/UE, de contractació pública, del Parlament i del Consell de la Unió Europea va unificar, el 26 de febrer de 2014, els dos tipus de reserva i va ampliar les possibilitats de realitzar aquestes reserves per a tot tipus de procediment i d’objecte contractual.
D’acord amb el Decret  2/2016, de 13 de gener, el Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència exerceix les atribucions pròpies de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en l’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública.
Switch to mobile version