Autor Economia
6 Abril 2017 a 10:00

Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur

Del mes de març de 2017

Pimec atur març17

Tenint en compte les dades relatives l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística,

  • PIMEC valora positivament que l’atur mantingui el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals de dos dígits (-10,8 a Catalunya i -9,6 a Espanya).
  • L’entitat destaca el fet que aquesta millora es produeix de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, amb especial intensitat a la construcció, l’agricultura o la indústria.
  • La patronal assenyala que aquesta reducció interanual en el nombre de persones desocupades respon a un increment de l’afiliació, que continua en xifres properes al 4%.
  • PIMEC manté l’advertiment que la població activa (persones ocupades + aturades) continua reduint-se.
  • La patronal valora positivament el fet que les perspectives de creixement moderat de l’economia per aquest any es consoliden, fet que explica en gran mesura la reducció de la taxa d’atur.
  • En aquest sentit, PIMEC creu necessari que les Administracions evitin imposar càrregues fiscals i tributàries excessives sobre les pimes, i facin una aposta decidida per combatre la reduïda fiscalitat de les grans multinacionals, per tal que les pimes puguin seguir invertint i creant ocupació.
Afiliació total a la Seguretat Social Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats 3.212.076 2.452.614 298.125 176.125 285.212 17.910.007
Variació interanual (%) 3,9% 3,2% 3,2% 2,8% 2,0% 3,5%
Variació interanual (nombre) 119.846 100.241 9.261 4.833 5.511 604.209
Nombre d’aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 11.532 3.686 1.576 3.245 3.025 184.592
Indústria 53.518 41.643 4.296 2.162 5.417 335.421
Construcció 41.449 29.339 4.368 2.178 5.564 352.703
Serveis 309.984 229.325 29.523 14.564 36.572 2.510.997
Sense ocupació 29.534 21.734 2.797 1.435 3.568 318.604
Total 446.017 325.727 42.560 23.584 54.146 3.702.317
Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -16,0% -19,4% -14,2% -15,3% -13,3% -12,4%
Indústria -15,3% -16,2% -13,3% -12,9% -11,1% -13,0%
Construcció -21,1% -21,6% -22,1% -16,9% -19,6% -19,7%
Serveis -8,4% -9,7% -3,7% -6,6% -4,5% -7,3%
Sense ocupació -7,4% -7,2% -12,0% -2,0% -6,9% -9,1%
Total -10,8% -11,8% -8,0% -9,2% -7,6% -9,6%
Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -2.199 -889 -261 -584 -465 -26.109
Indústria -9.688 -8.034 -659 -319 -676 -50.250
Construcció -11.115 -8.077 -1.238 -444 -1.356 -86.393
Serveis -28.608 -24.723 -1.144 -1.024 -1.717 -197.742
Sense ocupació -2.364 -1.686 -383 -29 -266 -31.959
Total -53.974 -43.409 -3.685 -2.400 -4.480 -392.453
Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 1,7% -0,5% -0,9% 5,4% 2,0% 0,8%
Indústria -2,0% -1,8% -2,1% -1,7% -2,8% -1,7%
Construcció -1,6% -1,5% -3,9% -2,1% -0,7% -2,4%
Serveis -1,8% -0,9% -5,5% -0,3% -4,5% -1,6%
Sense ocupació 2,8% 2,7% 3,4% 5,1% 2,0% 1,4%
Total -1,4% -0,8% -4,3% 0,5% -3,2% -1,3%
Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 190 -20 -14 165 59 1.381
Indústria -1.066 -782 -90 -37 -157 -5.659
Construcció -695 -434 -175 -47 -39 -8.830
Serveis -5.553 -2.104 -1.705 -40 -1.704 -39.933
Sense ocupació 799 568 93 69 69 4.482
Total -6.325 -2.772 -1.891 110 -1.772 -48.559
Switch to mobile version