Autor Economia
16 Abril 2017 a 15:00

Valoració de PIMEC sobre l’IPC de març de 2017

Ha augmentat el 2,5% interanual

IPC Març-17

Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE i l’IDESCAT on L’IPC (base 2016=100) ha augmentat un 2,5% interanual a Catalunya al març del 2017. Tots els grups presenten taxes de variació positives amb els transports (6,9%) i l’habitatge (3,7%) com grups més inflacionistes.:

  • PIMEC valora positivament la reducció de l’IPC interanual del març al 2,3%. Aquest fet consolida el punt d’inflexió registrat al febrer, que aturava 11 mesos consecutius de creixement. En aquest sentit, manifesta que cal esperar que en els pròxims mesos confirmin i concretin la disminució addicional que pot encara registrar l’IPC.
  • La patronal destaca que la inflació subjacent, la xifra més fiable de l’evolució real dels preus, continua des d’inicis del 2016 en taxes moderades, en entorns de l’1% o inferiors. Per aquest motiu, fa una lectura positiva de la dada d’inflació.
  • Això no obstant, PIMEC destaca que la taxa d’IPC harmonitzat espanyol (2,1%) se situa un 40% per sobre del de la Unió Monetària, el que fa que es perdi competitivitat via preus respecte als països europeus.
  • Davant de l’evolució recent de l’índex i les seves perspectives a curt termini, PIMEC recomana a les pimes que abans d’indexar els seus preus i salaris a aquesta xifra tinguin en compte la realitat de la pròpia empresa i del sector. En aquest sentit, recorda que els increments salarials haurien d’anar lligats a millores de productivitat. La patronal manifesta la importància de mantenir els nivells d’absentisme laboral als nivells més reduïts que sigui possible, atès l’impacte que aquest fenomen té sobre la productivitat i els costos de les pimes.

L’índex de preus de consum (IPC) mesura l’evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l’adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l’INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. En queden excloses les despeses que es poden considerar d’inversió, com ara l’adquisició d’habitatge en propietat.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016 són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d’atzar o el cafè monodosi en els productes d’alimentació.

Els preus es recullen mensualment en 177 municipis, i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l’IPC. El nombre d’articles que composen el cistell de consum és de 479

Switch to mobile version