Autor Economia
25 Juny 2017 a 10:00

Autcat considera que la reforma que s’està promoven pels autònoms al Congrés és insuficient

No respon a les necessitats del col·lectiu ni a les seves problemàtiques

Autcat

“No hi ha cap raó de fons, ni tècnica, que justifiqui que el Règim d’Autònoms hagi d’estar separat del Règim General de la Seguretat Social”, afirma amb certa contundència el president de l’Organització d’Autònoms de Catalunya- Autcat, Enric Rius.

Sota el principi d’un tracte igualitari del dret a la protecció social de les persones treballadores, l’Autcat ha elaborat una proposta que farà arribar als diferents partits de l’arc parlamentari que impulsi una autèntica reforma pels autònoms. L’objecte de la proposta és el d’aconseguir que l’autònom sigui un veritable treballador per compte propi que, com a tal, tingui la mateixa protecció social, i compti amb un marc regulador propi per tal de recollir les especificitats en matèria laboral, mercantil, fiscal o financera. De fet, el que proposa l’Organització d’Autònoms de Catalunya va en la línia del que ja es va aplicar per les persones treballadores de la llar, és a dir, es va definir un Règim Especial per Treballadores de la Llar, amb una relació laboral especial però inclosa dins del Règim General de la Seguretat Social.

Segons Autcat, la proposta que presenta evitarà, d’una banda, els “falsos autònoms” que es produeixen per l’abaratiment dels costos socials, fruit d’un empitjorament voluntari de l’assegurament de l’autònom, i de l’altra, evitarà els desequilibris en el sistema de la Seguretat Social, degut a la tria de bases mínimes de cotització que, en el futur, generen complements a mínims de les pensions que es financen amb pressupost públic. “A canvi es garantirà els mateixos drets de protecció i de cobertura”, emfatitza Rius.

Tenint en compte aquests factors, l’Autcat demana als grups parlamentaris que comencin a treballar en la integració del Règim d’Autònoms en el Règim de la Seguretat Social perquè els autònoms volen:

  1. Igualtat de drets en relació a les prestacions.
  2. Les mateixes cobertures protegides i de la mateixa manera, igualtat en la cotització.
  3. Igualtat en la cotització en referència als dies de prestació i a la parcialitat de la prestació en relació a la jornada de treball diària, mensual o anual.
  4. Que la Tresoreria General de la Seguretat Social emeti el document de cotització per Autònoms de la mateixa manera que ja ho està fent pel Règim General. A criteri de l’Autcat, amb la implantació del “Sistema de Liquidación Directa” que permet que la TGSS realitzi el document de cotització, contenint el gran nombre de variables que hi ha en el cas del Règim General (altes, baixes, modificacions, situacions d’IT, situacions d’absentisme, etc.) s’ha demostrat més que factible per implementar-ho en el cas dels autònoms.

Tanmateix, l’Autcat considera que cal:

  1. Mantenir una regulació diferenciada en l’àmbit laboral, amb l’Estatut del Treball Autònom que doni un marc de seguretat jurídica en les prestacions del treballador autònom, respecte dels seus clients.
  2. Mantenir un quadre d’ajudes i incentius atenent a les capacitats individuals i als sectors amb dificultats.
  3. Mantenir una regulació diferenciada en l’àmbit tributari. Que els sigui d’aplicació les mateixes normes que a qualsevol persona jurídica sota el principi que són despeses deduïbles les despeses necessàries per fer l’activitat, sense tenir en consideració la limitació de que han de ser despeses amb actius dedicats exclusivament a l’activitat, donat que en un autònom això és impossible. “Per entendre’ns”, esclareix Rius, “no es pot exigir a un autònom que tingui dos telèfons, dos cotxes, dos locals, etc. ni que no es pugui deduir despeses tan òbvies i necessàries com els desplaçaments o les dietes”.
Switch to mobile version