Autor Societat
12 Juny 2017 a 15:00

El Centre de Recerca en Sanitat Animal designat centre col·laborador i de referència

De l’Organització Mundial de Sanitat Animal

logo IRTA

L’Assemblea General de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) ha designat el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) com a Laboratori de Referència para la Pesta Porcina Clàssica i com a Centre Col·laborador per a la recerca i el control de malalties del porcí, emergents i re-emergents, a Europa.
Aquesta és la primera vegada que es designa a un centre de recerca de l’Estat Espanyol com a Centre Col·laborador de l’OIE. Es considera que l’expert responsable davant l’OIE i els seus països membres en relació a aquests assumptes (pesta porcina clàssica en el cas de l’IRTA-CReSA) ha de poder aportar assistència científica i tècnica, així com assessorament sobre temes relacionats amb el diagnòstic i el control de la malaltia per la qual s’és referència. A més, també implica que els Laboratoris de Referència han de poder oferir formació científica i tècnica al personal d’altres països membres de l’OIE i coordinar estudis científics i tècnics en col·laboració amb altres laboratoris i organitzacions.
La Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) és una fundació pública creada per iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries l’any 1999 per la recerca en sanitat animal.
El DARP reconeix l’expertesa del CReSA mitjançant  un marc de col·laboració estable que es remunta a l’any 2003 i que es materialitza en diferents encàrrecs d’actuacions com ara  la participació en el desenvolupament del programes sanitaris oficials de la subdirecció de Ramaderia,  la transferència de coneixement a veterinaris clínics, oficials i ramaders,  i l’assessorament per donar resposta a necessitats puntuals de la subdirecció derivades de la situació sanitària en un moment puntual.
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, IRTA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i subjecta al dret privat, creada mitjançant Llei 23/1985 del 28 de Novembre i posteriorment modificada per la Llei 4/2009 de 15 d’abril.
Switch to mobile version