Autor Societat
7 Agost 2017 a 10:00

Pla de millora de la qualitat i la sostenibilitat de les residències de gent gran

Dolors Bassa. consellera

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies proposarà al sector un Pla de millora de la qualitat i la sostenibilitat de les residències de gent gran que afronti a mig termini els reptes i millores en aquesta àrea. El Pla, que haurà de ser acordat amb el sector de l’atenció residencial, vol contribuir a revertir la situació creada durant els anys d’ajustament i contenció pressupostària.
La consellera Dolors Bassa espera poder establir aviat un calendari de reunions i poder signar un acord de voluntats conjunt durant el darrer trimestre de l’any.
Bassa ha destacat l’esforç fet per part del Departament durant aquesta legislatura per retornar als nivells d’abans de la crisi i, en aquest sentit, ha destacat que durant els mesos de novembre de 2016 i febrer de 2017 s’han posat en marxa unes 1.600 noves places col·laboradores amb una inversió de 34,6 milions d’euros, a més d’altres mesures com l’ordre d’acreditació que s’ha publicat enguany i que permetrà concertar 1.400 places residencials més”. També ha explicat que per primer cop s’ha augmentat la tarifa del mòdul de residència dels usuaris de Grau II en un 3,5%, el que ha suposat una inversió de 13,6 milions. “Tothom ha de ser conscient que els problemes acumulats en aquests anys de crisi no poden solucionar-se de cop i volta, però estem treballant en la direcció correcta i durant aquest 2017 ja s’ha recuperat un 40% dels ajustaments produïts entre 2010 i 2016 i esperem que amb aquest Pla de millora continuem avançant plegats”, ha dit la consellera.
Concretament, pel que fa al Pla de millora, Dolors Bassa ha explicat que inclourà mesures tan a nivell qualitatiu com quantitatiu. Així pel que a la millora de la qualitat del sector es proposa:
  • Una taula de diàleg institucional per desenvolupar un estudi de costos conjunt, així com una central de balanços dels principals operadors del sector per augmentar el coneixement, l’evolució i millorar el diàleg institucional entre l’Administració i el conjunt del sector. Són eines clau per a establir un marc de concertació social constructiva, rigorosa i positiva a llarg termini.
  • Abordar els canvis amb una nova llei catalana d’atenció a la dependència més enfocada en la prevenció, l’autonomia i la provisió via plataforma de serveis de proximitat.
  • Implantar l’agenda de l’atenció centrada en la persona en les residències assistides per incloure els ajustos necessaris tan en la Cartera de serveis (establir les ràtios, els perfils i les hores de professionals per atendre les noves necessitats, etc), com també en l’atenció mèdica que reben els residents.
  •  Implantació dels sistemes de concertació social i gestió delegada per a la provisió de serveis a les persones, que permeti  als operadors actuals (lucratius i no lucratius) acreditar-se com a veritables empreses socials de la provisió de serveis a les persones.
Dotar de més fortalesa al sector
Pel que fa a mesures de nivell  més quantitatiu, el Departament proposa un ventall de mesures a estudiar i consensuar. Entre d’altres, la implementació dels concerts socials per al 2018 per dotar d’estabilitat i fortalesa al conjunt del sector o millorar progressivament les tarifes de Grau II.
El Pla també proposa estudiar altres mesures com l’augment dels concerts de l’atenció diürna, incrementar les ràtios de persona d’atenció directa per al personal de Grau II o recuperar el complement en el cas de les prestacions econòmiques vinculades per a les persones de Grau II.
Switch to mobile version