Autor Ensenyament
15 Novembre 2017 a 18:00

L’experiència multilingüe a Europa a estudi mitjançant el projecte AThEME

Des d’avui i fins divendres al campus de la Ciutadella de la UPF

UPF // Imatge de la Web

UPF // Imatge de la Web

 AThEME (Advancing the European Multilingual Experience) és un projecte del 7è Programa Marc de la UE que se centra en l’estudi del multilingüisme a Europa a tres nivells d’aproximació: individual, col·lectiu i social. Un projecte de cinc anys de durada, març del 2014 a març del 2019, que compta amb el suport de la Comissió Europea dotat amb un pressupost de 5 milions d’euros. Albert Costa, investigador ICREA del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF i cap del grup de recerca en Producció del Llenguatge i Bilingüisme (SPB), és el coordinador científic local del projecte.

Des d’avui i fins divendres, la Universitat Pompeu Fabra conjuntament amb Bilingualism Matters (Universitat d’Edimburg), organitzen la reunió dels membres del consorci d’AThEME que aplegarà cinquanta experts en diversos aspectes del bilingüisme per tal de debatre sobre els progressos del projecte i difondre els resultats obtinguts fins ara en l’estudi. L’acte tindrà lloc a la Sala Polivalent de l’edifici Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella. L’objectiu final d’AThEME és proporcionar missatges i recomanacions concretes en termes de polítiques lingüístiques sobre l’experiència multilingüe a Europa.

Un programa acadèmic sobre bilingüisme i societat 

AThEME pretén investigar qüestions cognitives, lingüístiques i sociològiquesdins d’una Europa multilingüe; avaluar les polítiques i pràctiques públiques existents en els àmbits de l’educació i la salut, així com el seu impacte en el multilingüisme i, finalment, contribuir a la formulació de polítiques basades en l’evidència.
Per això, AThEME utilitza una àmplia metodologia de recerca i té com a objectiu sensibilitzar sobre el multilingüisme a responsables polítics, professionals de la salut, acadèmics i educadors. El consorci del projecte s’articula al voltant de quatre grans àrees de recerca: lingüísticaciències cognitives comunicació i cultura, ciències socials,  en què treballen experts investigadors d’Alemanya, Croàcia, Eslovènia, Espanya, França, Itàlia, Països Baixos i Regne Unit, en un total de disset institucions de recerca.

El primer grup se centra en les llengües minoritàries regionals en l’Europa multilingüe. El seu principal objectiu és augmentar la comprensió general del multilingüisme que inclou llengües minoritàries regionals. Des de la perspectiva lingüística, els investigadors pretenen aportar una descripció i anàlisi de la diversitat gramatical de les diferents llengües regionals de l’Europa actual. Des d’un punt de vista cognitiu, els investigadors estan interessats en els efectes del llenguatge i la cognició en diversos contextos del multilingüisme regional. Finalment, tenen previst explorar estratègies capaces de garantir amb èxit l’existència del bi i multilingüisme regional.

El segon grup estudia els idiomes que conformen el patrimoni lingüístic de la UE. Un patrimoni que les famílies dispersen quan es mouen d’un país a un altre. Els experts, en primer lloc, busquen entendre el context sociolingüístic i els factors que contribueixen al desenvolupament del llenguatge parcial (quan el llenguatge patrimonial no s’adquireix per complet), així com el desgast dels llenguatges del patrimoni (quan els parlants perden el domini del patrimoni). Dins del projecte s’estudiarà l’impacte que tenen els idiomes del patrimoni sobre el llenguatge dominant.

Un tercer focus del projecte AThEME és l’estudi de la relació existent entre el multilingüisme i el deteriorament comunicatiu. Moltes persones experimenten una forma de deteriorament comunicatiu (quequeig, dislèxia, deteriorament del llenguatge específic (SLI, afàsia). AThEME pretén augmentar la base d’evidències científiques per tal de beneficiar les avaluacions i les polítiques sanitàries en aquests àmbits de la salut i també aconseguir que aquesta evidència es materialitzi en eines i aplicacions concretes en benefici de la societat.

I finalment, el projecte explora els aspectes cognitius del multilingüisme. És a dir, busca obtenir coneixement sobre factors,  com ara l’edat d’aparició o l’edat en què un individu aprèn una segona llengua, o la distància de llenguatge o grau que una llengua difereix d’una altra, i com afecten el resultat final de l’adquisició d’una segona llengua; investigar els efectes directes del multilingüisme en la interacció humana i recollir més dades i obtenir més coneixement de la relació entre el llenguatge i altres operacions mentals, com ara l’atenció i la memòria.

Switch to mobile version