Autor Economia
15 Novembre 2017 a 10:00

L’IPC augmenta a l’Octubre un 1’9% interanual

El 0’8 % mensual

L’IPC (base 2016=100) augmenta un 1,9% interanual a Catalunya a l’octubre del 2017. Tots els grups presenten taxes de variació positives, excepte parament de la llar (− 0,1%). Els grups més inflacionistes han estat aliments i begudes no alcohòliques i transports (3,0% i 2,9%, respectivament).

                 Variació         Variació         Variació
        Índex         mensual %         interanual %         des d’inici d’any %
Índex general    102,8    0,8    1,9 0,7
Aliments i begudes no alcohòliques    102,8    1,1    3,0 2,3
Begudes alcohòliques i tabac    101,7    0,1    1,6 1,1
Vestit i calçat    106,2    11,0    0,4 -3,8
Habitatge    103,6    1,1    1,6 -0,1
Parament de casa    100,5    0,3    -0,1 -0,3
Medicina    101,3    0,0    1,3 1,3
Transports    105,0    -0,2    2,9 1,5
Comunicacions    101,3    -0,2    0,5 0,5
Esbarjo i cultura    100,2    -1,7    1,9 -2,3
Ensenyament    101,3    0,5    0,6 0,5
Hotels, cafès i restaurants    103,0    -0,5    2,6 3,0
Altres béns i serveis    101,7    0,0    1,2 1,1
Unitats: Base 2016=100.
Font: INE.
Espanya. Octubre 2017
                 Variació         Variació         Variació
        Índex         mensual %         interanual %         des d’inici d’any %
Índex general    102,7    0,9    1,6 0,6
Aliments i begudes no alcohòliques    102,3    1,2    2,3 2,0
Begudes alcohòliques i tabac    101,8    0,1    1,8 1,4
Vestit i calçat    106,9    11,1    0,5 -2,4
Habitatge    104,5    1,4    2,2 0,2
Parament de casa    99,6    0,2    -0,6 -0,7
Medicina    100,7    -0,1    0,5 0,5
Transports    104,3    0,0    2,2 0,9
Comunicacions    101,4    -0,2    0,6 0,6
Esbarjo i cultura    99,8    -1,6    1,5 -1,9
Ensenyament    101,4    0,5    0,8 0,7
Hotels, cafès i restaurants    102,6    -0,3    2,1 2,4
Altres béns i serveis    101,0    0,1    0,5 0,4
Unitats: Base 2016=100.

L’índex de preus de consum (IPC) mesura l’evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l’adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l’INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. En queden excloses les despeses que es poden considerar d’inversió, com ara l’adquisició d’habitatge en propietat.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016 són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d’atzar o el cafè monodosi en els productes d’alimentació.

Els preus es recullen mensualment en 177 municipis, i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l’IPC. El nombre d’articles que composen el cistell de consum és de 479.

L’Idescat redifon mensualment les dades de l’IPC per grups que elabora l’INE.

Switch to mobile version