Autor Societat
14 Novembre 2017 a 15:00

“Molt soroll per no res”

Valoració d’Autcat sobre la Reforma del Treball Autònom

Autcat

L’organització d’Autònoms de Catalunya – Autcat, adscrita a la patronal catalana Cecot, considera que la Reforma del Treball Autònom ha resultat insatisfactòria, ja que no ha resolt els greuges comparatius amb el règim general que pateixen els autònoms, més aviat generarà una nova discriminació entre els autònoms, en funció de si són propietaris d’una activitat o bé són administradors societaris. No s’entén que s’incorporin determinades prestacions i/o obligacions en funció del tipus d’autònom, com és el cas de la concreció anual a través de la Llei de Pressupostos de la base mínima de cotització de l’autònom societari, aquells que, en algun moment de l’exercici, han tingut contractats almenys 10 treballadors per compte pròpia simultàniament.

Un altre aspecte que tampoc convenç és la possibilitat de compaginar el treball per compte pròpia amb el 100% de la jubilació, si es contracta almenys a un treballador per compte aliena. Amb l’entrada en vigor d’aquest articulat, l’autònom perd la possibilitat, recollida per l’Estatut dels Treballadors, d’extingir la relació laboral amb els seus treballadors, indemnitzant-los únicament amb un mes de salari.

Pel que fa a l’àmbit tributari, la insatisfacció del nou redactat encara és més gran, ja que no es solucionen temes que no haurien de ser ni discutibles, tan rellevants com el tractament de l’ús del vehicle. O bé la regla objectiva per deduir les despeses de subministres quan l’activitat es fa en l’habitatge de l’autònom. Segons aquesta regla caldrà calcular el percentatge de metres ocupats sobre el total de la superfície i sobre aquest resultat aplicar un 30%. A tall d’exemple, si un habitatge de 100 metres quadrats l’autònom n’ocupa 9 en un despatx, vol dir que ocupa una superfície del 9%; si multipliquem aquest 9% per 30% obtenim que l’autònom només podrà deduir-se un 2.7% des les despeses de llum, aigua, telèfon, etc.

Per a l’Autcat, la solució a tots aquests greuges comparatius seria la d’eliminar el règim d’autònoms, equiparant-lo al règim general, amb els mateixos drets i obligacions. Establint un mecanisme on es pagui pel que es guanya, on es permeti altes i baixes en funció dels dies realment treballats i on l’autònom tingui els mateixos drets que un treballador per compte aliena. Tècnicament és possible.

L’interès generat per l’entrada en vigor d’aquesta Reforma del Treball Autònom ha fet que l’Autcat organitzi una sessió informativa i de debat amb el portaveu de la comissió de treball i afers socials al Congrés dels Diputats i vocal de l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), Carles Campuzano, el proper divendres 1 de desembre a la seu de la Cecot.

Dades demografia autònoms

Els treballadors autònoms conformen a España un col·lectiu de més de tres milions de persones (3.213.500que suposa el 17,5 per cent del total dels treballadors donats d’alta a la Seguridad Social fins el 8 de novembre. Del total dautònoms del tercer trimestre, 1.976.125 son autònoms persona física, dels que el 21,9 per cent (433.400) tenen treballadors contractats (875.204A Catalunyels treballadors autònoms suposen un colectiu de 553.114, representant el 17% de l’ocupació total, i si centrem la dada en els autònoms persona física suposen a Catalunya 324.791, un 16,4% del total estatal.

Switch to mobile version