Autor Ensenyament
30 Gener 2018 a 10:00

Neix l’aliança EDUCACIO360

Amb el impuls de la Diputació

Educacio 360º Mercè Conesa

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, va participar ahir a la inauguració de la jornada de presentació de l’Aliança Educació360, que va tenir lloc al llarg del dia al CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Tambévan participat, el diputat d’Educació de la Diputació, Rafael Homet; el director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín; la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació pedagògica (FMRPC), Pilar Gargallo i el director de l’Aliança Educació360.Educació a temps complet, Carles Barba.

Durant la seva intervenció, Mercè Conesa, va destacar la importància d’aquest projecte, «en un moment polític on la política no ha d’entrar a les aules, però on sí la política ha de vetllar per a la igualtat de tots els alumnes de Catalunya». I va afegir que «en el moment actual, que tenim el govern de la Generalitat intervingut, no hem de permetre que el sector educatiu estigui dirigit per a aquells que no comparteixen el nostre model educatiu».

En aquesta línia, Mercè Conesa va recordar que «des de la corporació diem no al 155 i no a la intervenció en l’ensenyament, i no a l’autoimposició perquè nosaltres sabem quin és el sistema més adequat que necessita la nostra societat».

La presidenta va destacar també que «aquest projecte és un gran repte que no es pot desenvolupar de manera individual, sinó amb la complicitat de tots els actors implicats per garantir els mateixos drets a tots els infants i joves de Catalunya. Les desigualtats existeixen i per això hem de treballar tots plegats per erradicar-les, perquè la corporació vol fer un pas endavant per garantir les mateixes oportunitats a la ciutadania».

L’@educacio360 vol generar oportunitats, que tothom tingui opcions educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu.

De la seva part, Rafael Homet, va recordar com «l’Aliança360 connecta el temps educatiu, el lectiu amb el no lectiu en una iniciativa que es dona en un moment on està en ple debat la necessitat d’un nou model educatiu per garantir una educació de qualitat dins i fora de l’escola». I ha subratllat que «aquest ecosistema que es crea funciona també perquè el món local, amb els ajuntaments, coneixen i acompanyen a tots els agents que dinamitzen i formen part d’aquest ecosistema, d’aquesta aliança conjunta amb l’objectiu de generar oportunitats per a tothom».

En paral·lel, Ismael Palacín va afirmar que «ja no te sentit continuar pensant en l’educació com la suma de les activitats d’aprenentatge lectiu. El capital educatiu no lectiu, fora escola, és capital i suposarà la propera revolució educativa».

Pilar Gargallo va afegir que «volem cercar un model educatiu que ens permeti acompanyar els infants i joves en tot moment, per tal que no es quedin fora del sistema i garantir la igualtat per a tothom».

Per últim, Carles Barba va destacar «la complicitat de les entitats del país, i com gràcies a les  tres mirades complementàries de la Diputació de Barcelona, La FMRPC i la Fundació Bofill fan possible l’Aliança que es presenta avui. Una Aliança que convida a tota la comunitat educativa i que persegueix garantir oportunitats a tots els infants i els joves de manera igualitària on l’aprenentatge no es dona només a les aules, sinó també fora de les aules, les 24 hores del dia».

-Podeu veure imatges i escoltar declaracions en el següent vídeo i consultar amb detall la programació i les intervencions de tota la jornada d’ahir en el següent enllaç.

L’Aliança360

La Diputació de Barcelona, la FMRPC i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’aliança Educació 360 que neix amb 34 socis: ajuntaments i ens locals, xarxes de centres educatius, associacions de mestres i educadors, entitats de lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya, i grups de recerca de les universitats.  L’aliança convoca a  tots els actors del país que promouen oportunitats educatives a connectar l’educació i els aprenentatges que estan oferint des de diversos àmbits.

Els promotors comparteixen el repte de superar un model educatiu centrat exclusivament en les activitats escolars lectives i consideren que l’aprenentatge extraescolar ofereix una qualitat i quantitat creixent d’oportunitats educatives valuoses encara poc reconegudes i desconnectades.

Davant els escenaris de desigualtat i segregació que es produeixen en l’accés a les oportunitats educatives fora del sistema reglat, la iniciativa es proposa garantir la igualtat d’oportunitats, sense exclusions.

Com a primera acció, 11 pilots territorials han posat en marxa iniciatives locals avançades que concreten aspectes com la garantia de menjador escolar per a tothom, la connexió entre les activitats escolars i les de fora de l’escola, l’accés a extraescolars de qualitat per a tot l’alumnat i la connexió dels àmbits culturals i educatius dels municipis. Aquests pilotatges impactaran sobre una població superior a les 700.000 persones.

Com a segona actuació, es llança la Crida “Comunitats que eduquen ”a les entitats de base comunitària a formar part d’un laboratori d’experiències educatives que promoguin col·laborativament noves oportunitats educatives i connectar aprenentatges.

Els promotors d’Educació 360 proposen estendre les experiències d’Educació 360 a tots els municipis i construir l’aliança per connectar actors, capacitats i recursos.

La iniciativa està basada en cinc idees força:

1.- Reconèixer i generar més i millors oportunitats educatives. Avui més que mai, l’educació està distribuïda. Els nois i les noies aprenen i s’eduquen en una gran diversitat de temps i espais.

L’escola ja ha deixat de ser la institució que ostenta l’exclusiva de l’aprenentatge. Els infants i els joves s’eduquen sempre i aprenen en els temps lectius i els no lectius. Els dies de cada dia i els caps de setmana. Durant el curs escolar i a les vacances. L’educació es dona al llarg i l’ample de la vida.

La recerca nacional i internacional ens diu que les oportunitats educatives més enllà del temps lectiu contribueixen de manera efectiva a un millor èxit educatiu.

Educació 360 es proposa generar més i millors oportunitats educatives i  d’aprenentatge i articular i integrar tots els espais i temps educatius de la vida dels infants i joves. En primer lloc, vincular el temps lectiu i el no lectiu dins de l’escola  i per altra banda,  ampliar i fomentar els aprenentatges que es donen en altres espais educatius (museus, entitats de lleure, escoles de música, esports….)

2.- L’educació i els aprenentatges no estan connectats, el nostre model educatiu no ho contempla.

El repte és personalitzar els itineraris d’aprenentatge. Els espais d’aprenentatge no estan connectats entre si. Els aprenentatges assolits en els temps no lectius de l’escola (el temps del migdia, les extraescolars, els casals d’estiu) no formen part del projecte educatiu del centre; es concep com un servei per la conciliació laboral i escolar però es menysté el seu valor educatiu i alineat amb els aprenentatges i els processos de l’educació formal. Un gran repte del sistema educatiu és l’aprenentatge personalitzat, que es basa en connectar els aprenentatges de l’escola amb la vida dels aprenents i de les comunitats de les qual formen part, incorporant en l’educació formal les experiències d’aprenentatge que tenen lloc en altres contextos.

Educació 360 proposa que aquesta integració ha de permetre construir itineraris d’aprenentatge personalitzats connectats amb les motivacions, interessos dels infants i joves.

3.- En l’accés a les activitats extraescolars es produeixen grans desigualtats que hem de convertir en oportunitats per l’equitat.

Les activitats extraescolars són un àmbit de fortes desigualtat. La capacitat adquisitiva i el context sociocultural de les famílies són les que determinen en darrera instància la desigualtat d’oportunitats. L’informe L’informe del Síndic de Greuges del 2014 sobre el dret al lleure educatiu i a les activitats de colònies i extraescolars constatava que hi ha una  distància de fins a trenta punts pel que fa a les possibilitat d’accés a les oportunitats educatives en el lleure entre sectors socials diversos.

Educació 360 es proposa impulsar una estratègia d’equitat i d’igualtat d’oportunitats. Tot l’alumnat, amb independència de la seva posició socioeconòmica, bagatge cultural, condicionants familiars, funcionals, d’origen o residència, ha de tenir accés a extraescolars de qualitat fora de l’horari escolar.

4.- Disposem de grans actius en l’àmbit educatiu de la comunitat. Estem desaprofitant aquest potencial si no apostem per una estratègia local ben coordinada.

El nostre país destaca per tenir una gran quantitat d’iniciatives educatives, socials, esportives i culturals que proporcionen oportunitats educatives, aprenentatges i habilitats per la vida de gran valor pels infants i per la cohesió social del país. Aquests recursos educatius estan poc reconeguts i massa desconnectats entre sí i amb l’escola, desaprofitant-se així un enorme potencial per al creixement de les oportunitats d’aprenentatge.

Educació 360 planteja que el municipi i el barri són escenaris de proximitat especialment idonis pel disseny coordinat d’una estratègia educativa que atengui els infants i les seves famílies.  Els ajuntaments han de liderar els procesos de coordinació territorial.

5.- Cal convertir el dret a l’educació i l’aprenentatge extraescolar en una política pública central: el sistema educatiu encara està centrat en l’escola en detriment de l’educació.

L’evolució cap a models de personalització educativa dels aprenentatges centrats en la trajectòria dels alumnes, requereix incorporar els recursos que ofereix l’entorn. L’escola sola no pot proveir de totes les experiències d’aprenentatge que permetin construir itineraris formatius significatius i exitosos a tot l’alumnat. L’actual moment de canvi i renovació educativa ha de contemplar el potencial educatiu més enllà de les aules, connectant el currículum escolar amb l’aprenentatge integral de cada alumne i la seva comunitat.

Educació 360 planteja que la política pública i el model educatiu incorpori aquesta concepció més àmplia de l’educació. L’àmbit extraescolar ha de formar part de la política educativa i garantir que tothom tingui accés a les oportunitats que s’esdevenen en l’entorn, pel que cal habilitat mecanismes de provisió i accés que ho facin possible:  sistemes de tarifació, beques per extraescolar, subvencions a activitats i dotar els pressupostos públics en aquest àmbit.

Construir una gran Aliança per l’Educació 360

Les tres institucions impulsores i els 34 socis inicials fan una invitació oberta a tots els actors que ofereixen oportunitats educatives a formar part de l’aliança Educació 360, convençuts que només amb la complicitat i coordinació efectiva dels actius i recursos de la comunitat és podrà assolir el canvi en el model educatiu.
Primeres actuacions d’Educació 360:

Pilotatges municipals

Per aquest motiu la Diputació de Barcelona i els ajuntaments impulsen 11 projectes pilots a diferents territoris que tenen per objectiu exemplificar i esdevenir referents en aquesta estratègia global d’àmbit local: Castellbell i el Vilar, Granollers, L’Hospitalet, Manresa, El Prat, Manlleu, El Lluçanès, Sabadell, el Moianès, Badalona Sud; també s’hi ha afegit el municipi de Salt.

Crida a projectes “Comunitats que eduquen”

També es promouran crides obertes a experiències Educació360. La primera, “Comunitats que eduquen”  arrenca el 29 de febrer i s’adreça a les entitats comunitàries que vulguin aprofundir en la col·laboració amb altres entitats, especialment l’escola, per a connectar els aprenentatges dels infants i joves.

Switch to mobile version