Autor Economia
28 Abril 2018 a 15:00

Banc Sabadell guanya 259,3 milions d’euros

El primer trimestre del 2018

Banc Sabadell

Banc Sabadell

Banc Sabadell va tancar el primer trimestre del 2018 amb un benefici net de 259,3 milions d’euros, un 32,8% més que l’any passat. Creixement sòlid del negoci bancari (marge d’interessos + comissions netes) que s’incrementa un 3,8%.

El marge d’interessos creix un 2,8% interanual fins als 911,5 milions d’euros. El marge de clients se situa en el 2,80% i els resultats de les operacions financeres pugen a 222,5 milions d’euros, amb la qual cosa es materialitza gran part del previst en l’any.

Les despeses d’explotació se situen en 752,9 milions d’euros el març de 2018, dels quals 77,0 milions d’euros corresponen principalment a conceptes no recurrents relacionats amb la migració tecnològica de TSB, i ja reconeguts en el primer trimestre. Excloent-ne els costos no recurrents, les despeses d’explotació augmenten un 1,5% en el trimestre, a causa de l’augment de les despeses del negoci de Mèxic i a l’estacionalitat en les despeses de personal.

Les dotacions per a insolvències i altres deterioraments totalitzen 244,8 milions d’euros en tancar el primer trimestre del 2018, fet que suposa un cost de risc de 64pb.

La ràtio de morositat segueix reduint-se fins al 5,14% des del 5,32% proforma IFRS9 del trimestre passat. La cobertura d’actius problemàtics se situa en un 55,2%, després d’aplicar IFRS9, amb una cobertura de dubtosos del 56,6% i una cobertura dels actius adjudicats del 53,7%. Els actius problemàtics segueixen reduint-se a bon ritme i disminueixen en 3.189 milions en els últims 12 mesos, i 251 milions en el trimestre. Les vendes dels actius adjudicats en el trimestre segueixen mostrant resultats positius.

La posició de capital segueix sent sòlida amb una ràtio de Common Equity Tier 1 (CET 1) fully loaded en el 12,0% en tancar el primer trimestre del 2018, percentatge que ja reflecteix l’aplicació d’IFRS9.


Creixement del crèdit i dels recursos de clients

Els volums de crèdit viu creixen un 3,6%* interanual i 0,4% en el trimestre, impulsats pel bon comportament de les pimes i per la nova producció d’hipoteques. El total derecursos de clients augmenten un 4,9% amb forts increments en comptes a la vista i fons d’inversió.

Els recursos de clients en balanç augmenten un 3,0% interanual i un 0,5% trimestral, impulsats pel creixement dels comptes vista. Els recursos fora de balanç creixen un 10,8% interanual i un 2,3% en el trimestre, principalment pels fons d’inversió i les assegurances comercialitzades. Destaca l’entrada neta de fons d’inversió amb un increment interanual del 17,4%.

Els saldos de comptes a la vista pugen a 101.794 milions d’euros (70.792 milions d’euros sense considerar TSB) i representen un increment interanual del 9,2% i un increment trimestral del 3,9%.

Els actius totals del grup pugen a 219.009 milions d’euros, fet que representa un augment a perímetre constant del 4,5%.

NOTA: Informació calculada sobre bases homogènies, assumint tipus de canvi constant i excloent-ne Sabadell United Bank, Mediterráneo Vida i la cartera de mortgage enhancement.

* El creixement del crèdit viu exclou l’impacte de l’EPA (ie. El 80% de l’exposició problemàtica de l’EPA el risc de la qual és presentat com crèdit viu i el compte a cobrar).

NOTA: Informació calculada sobre bases homogènies, assumint tipus de canvi constant i excloent-ne Sabadell United Bank, Mediterráneo Vida i la cartera de mortgage enhancement.

* El creixement del crèdit viu exclou l’impacte de l’EPA (ie. El 80% de l’exposició problemàtica de l’EPA el risc de la qual és presentat com crèdit viu i el compte a cobrar).

Migració tecnològica de TSB

El cap de setmana passat, 21 i 22 d’abril, TSB, la filial de Banc Sabadell al Regne Unit, va dur a terme la migració tecnològica a la nova plataforma Proteo4UK. Això ha suposat la migració de més de 1.300 milions de dades dels seus més de cinc milions de clients.

Des del primer moment la plataforma Proteo4UK ha donat servei amb normalitat a oficines i caixers i ha garantit la continuïtat operativa, la integritat de les dades i la seguretat tecnològica.

No obstant això, el 23 d’abril passat van sorgir incidències en l’accés a la banca digital que van motivar la necessitat de desconnectar el servei online i l’aplicació mòbil cap a les 11 hores del dimarts 24 d’abril, per fer-hi els ajustaments tecnològics necessaris.

La interrupció del servei ha afectat els clients i ha provocat una reacció negativa al Regne Unit que ha exigit explicacions públiques. Des de les 3 hores de dimecres passat, 25 d’abril, el servei va quedar restablert, encara que va caldre gestionar l’elevat tràfic acumulat en aquests canals. La normalitat quedarà restablerta progressivament els pròxims dies.

Les vendes digitals ja sumen el 19% i arriba Apple Pay

Les dades de digitalització segueixen augmentant, com a resultat del compromís amb la transformació comercial. Els clients digitals del grup pugen a 4,6 milions, un 11% més, i les vendes per canals digitals ja suposen el 19% del total.

Pel que fa a distribució i simplificació, s’ha desenvolupat el nou rol de “manager d’assegurances” i s’estan provant pilots dels nous formats d’oficines. Per part seva, l’oferta digital inclourà properament l’aplicació de pagament per mòbil Apple Pay, que suposarà una nova millora de Sabadell Mobile i de Sabadell Wallet.

Màxim històric en l’enquesta de qualitat EQUOS

El nivell de qualitat de servei de Banc Sabadell, segons els estudis de STIGA, EQUOS ha marcat un màxim històric en el 8,19, després de millorar 0,39 punts durant el trimestre. Els clients han incrementat la seva valoració en relació a aspectes com l’actuació comercial” o la “venda creuada nòmina i d’assegurances”. També millora l’“explicació d’inversió”. Equos és un objectiu estratègic del pla director del banc.

Banc Sabadell també lidera el rànquing en experiència de client en empreses i pimes, que estableix l’indicador NPS (Net Promoter Score). L’entitat segueix sent la número u per a les grans empreses i les pimes, i la número dos en banca personal i minorista. L’indicador NPS, calculat per Accenture, es basa en la pregunta següent: “En una escala de 0 a 10, on 0 és del tot improbable i 10 és altament probable, quina probabilitat hi ha que recomani Banc Sabadell a un conegut?”.

La captació d’empreses i particulars ha estat intensa un trimestre més, amb un total de 124.657 clients nous. Per segments, el grup ha captat 93.854 nous clients particulars, 65.699 noves nòmines i 30.803 empreses.

Millora la quota de mercat dels diferents productes a Espanya. En empreses destaquen l’operativa de TPVs, on la quota de Banc Sabadell s’incrementa en el primer trimestre del 2018 fins al 14,62% respecte al 13,79% de fa un any, i la de crèdit documentari, que se situa en el 29,73% el març, des del 28,85% de fa 12 mesos. Augmenta també la quota de crèdit fins a l’11,25% des de l’11,14%. En particulars, en el segmento d’assegurances de vida, la quota millora fins al 5,50% en tancar el trimestre des del 5,21% del tancament de març del 2017; fons d’inversió, fins al 6,22% des del 6,04%; i dipòsits llar, fins al 6,10% des del 6,00%.

Switch to mobile version