Autor Societat
9 Abril 2018 a 18:00

L’ACA atorga 1,4 meurs per millorar el control de l’aigua subministrada

Per fomentar la gestió col·laborativa i mancomunada

ACA comptador

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha fet pública la resolució definitiva de la línia de subvencions adreçades als ens locals per millorar el control de l’aigua subministrada amb la instal·lació o millora dels comptadors d’aigua en alta. Es destinaran 1,4 milions d’euros durant el 2018 amb l’objectiu de millorar el control dels cabals subministrats, la implantació o adaptació dels sistemes de telecontrol dels cabals mesurats, i l’adquisició del software de tractament de les dades, entre d’altres. L’import màxim subvencionable per municipi és de 15.000 euros.
Aquestes mesures són essencials per conèixer els rendiments i l’eficiència dels sistemes d’abastament, i, per tant, garantir una millor qualitat del servei de subministrament i un millor aprofitament dels recursos hídrics.
La major part de les propostes municipals subvencionades tenen per objectiu el control de la totalitat dels cabals, tant captats com subministrats, en tots els seus nuclis. D’aquesta manera, es pot fer una gestió adequada de les necessitats del servei, la detecció de fuites, i del foment de mesures d’estalvi d’aigua.
Aquesta línia d’ajuts també vol fomentar la gestió col·laborativa i mancomunada que els ens supramunicipals poden oferir als municipis, una oportunitat que en aquesta línia de subvenció es prioritza i es promou, i que cal aprofitar cada vegada més. Un bon exemple és l’actuació subvencionada al Consell Comarcal de la Garrotxa, que controlarà els cabals de totes les captacions i tots els dipòsits d’onze municipis de la comarca, i integrarà les dades en un únic sistema de telecontrol que permetrà al consell fer el seguiment dels cabals, detectar incidències i prestar un servei d’assistència tècnica.
La línia d’ajuts per millorar el control de cabals es repartirà en un total de 134 ajuts repartits per tot el territori català. Concretament, es destinaran 34 ajuts a la demarcació de Barcelona, 50 a la de Girona, 28 a la de Lleida, 17 a la de Tarragona i 5 a les Terres de l’Ebre
Switch to mobile version