Autor Societat
16 Juliol 2018 a 10:00

COCARMI reclama l’aprovació del Reglament de la Llei d’Accessibilitat

El retard impedeix el ple exercici dels drets de les persones amb discapacitat

Logo COCARMI

Logo COCARMI

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), que agrupa gairebé 700 entitats socials, ha demanat al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, l’aprovació immediata del Reglament que ha de desplegar la Llei d’Accessibilitat.

En la reunió per abordar les prioritats de les persones amb discapacitat i les seves famílies, el comitè ha recordat que la Llei d’Accessibilitat de 2014 preveia el corresponent reglament com a molt tard dos anys després, és a dir, l’octubre de 2016. A  data d’avui encara no se sap quan s’aprovarà, tot i ser clau per avançar cap a una societat més inclusiva, ja que per primera vegada havia de contemplar mesures d’accessibilitat a la comunicació i cognitives. En el transcurs de la reunió, el comitè ha traslladat al conseller altres reivindicacions relacionades amb la inserció laboral de les persones amb discapacitat, el Consell Català de la Discapacitat (CODISCAT) i la regulació del concert social i ocupacional, entre d’altres.

El CODISCAT es un òrgan pensat per assessorar al Govern en aquelles qüestions que afecten directament a més de 550.000 persones, amb una consulta prèvia abans d’impulsar qualsevol mesura governamental.

En relació a la inserció laboral de les persones amb discapacitat, el comitè ha demanat que es doti amb més recursos els programes que afavoreixen la inserció a l’empresa ordinària i que es garanteixi la continuïtat d’aquests serveis d’inserció. Així mateix, pel que fa als Centres Especials de Treball, ha demanat el compliment de la moció 131/XI aprovada al Parlament de Catalunya, que instava al Govern a garantir el 50% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a tots els treballadors amb discapacitat dels Centres Especials de Treball de Catalunya, i el 75% de l’SMI per al col·lectiu amb especials dificultats, entre altres qüestions.

D’altra banda, s’ha posat de relleu la necessitat d’adaptar la legislació vigent als principis i mandats de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, pendent deu anys després de la seva entrada en vigor. Finalment, en la reunió s’ha instat a avançar en la regulació del concert social i ocupacional, ja que l’actual model de prestació de serveis al col·lectiu depèn principalment de les mateixes entitats. Per això, cal donar estabilitat a aquests serveis i adequar-los a les noves necessitats i realitats, revisant la cartera de serveis socials, augmentant el nombre de places diürnes i residencials i guanyant en flexibilitat.

COCARMI està integrat per una desena de federacions i associacions que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, intel·lectual, sensorial o trastorn mental (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2017 del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha a Catalunya més de 550.000 persones amb alguna discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2006, el nombre de persones amb discapacitat era d’unes 377.500. El COCARMI l’integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salut Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions de persones amb discapacitat d’unes 7.000 associacions. Forma part així mateix de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Switch to mobile version