Autor Economia
25 Agost 2018 a 18:00

L’índex de preus de productes industrials augmenta un 1,8%

Interanual al juliol a Catalunya

Instal•lacions elèctriques // Imatge del web de Wikimedia

Instal•lacions elèctriques // Imatge del web de Wikimedia

L’índex de preus de productes industrials augmenta un 1,8% interanual a Catalunya al juliol del 2018. Per grans sectors industrials, creixen els preus de tots els béns: els de l’energia (12,5%), els dels béns intermedis (3,8%), els dels béns d’equipament (1,2%) i els dels béns de consum (0,3%).

D’altra banda, per divisions industrials, els majors increments de preus es registren a les indústries químiques (6,9%), a la metal·lúrgia i fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges (5,1%) i a les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (4,3%); mentre que el decrement més elevat de preus es produeix a la indústria de l’alimentació (−0,8%).

En aquest mateix període l’índex de preus industrials creix un 3,9% respecte el mateix mes de l’any anterior.

L’índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l’evolució mensual dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. L’Idescat, a partir de dades de l’INE, fa una tabulació per grans sectors industrials.

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials Catalunya. Juliol del 2018
Índex Variaciómensual % Variacióinteranual % Variaciódes d’inici d’any %
Índex general (IPRI) 103,8 0,1 3,9 2,3
Energia 106,7 0,7 12,5 6,1
Productes industrials 103,1 0,0 1,8 1,4
béns de consum 102,5 0,0 0,3 0,7
consum durador 103,3 0,0 1,1 1,2
consum no durador 102,5 0,0 0,3 0,7
béns d’equipament 102,0 0,1 1,2 1,1
estr.metàl·liques i material transport 102,6 0,1 1,6 1,3
maquinària i altres 101,1 0,0 0,7 0,8
béns intermedis 104,3 -0,1 3,8 2,2
minerals no metàl·lics ni energètics i química 105,9 0,5 7,4 5,4
altres béns intermedis 103,4 -0,5 1,8 0,5
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
– Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).
– Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Catalunya. Juliol del 2018
Índex Variaciómensual % Variacióinteranual % Variaciódes d’inici d’any %
Índex general (IPRI) 103,8 0,1 3,9 2,3
Indústries extractives 102,1 0,1 2,0 2,0
Indústries manufactureres 104,0 -0,2 3,0 1,9
indústries de productes alimentaris 100,4 -0,1 -0,8 0,3
fabricació de begudes 106,1 0,1 3,9 1,1
indústries tèxtils 100,7 -0,1 -0,2 0,1
confecció de peces de vestir 101,2 0,0 0,7 0,3
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 103,4 0,2 1,5 1,9
indústries del paper 103,0 0,0 2,4 2,3
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 109,2 1,1 4,3 4,1
indústries químiques 105,7 0,5 6,9 5,0
fabricació de productes farmacèutics 102,3 0,0 0,7 0,9
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 100,9 -0,1 0,5 0,8
fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 102,3 0,3 1,8 1,6
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 112,6 -3,2 5,1 -2,4
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 104,2 0,3 1,2 0,9
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 102,0 1,0 0,9 0,9
fabricació de materials i equips elèctrics 99,8 -0,5 -0,2 -0,8
fabricació de maquinària i equips ncaa 102,4 -0,1 1,1 1,0
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 102,3 0,1 1,7 1,4
fabricació d’altres materials de transport 103,3 -0,2 0,7 0,2
fabricació de mobles 102,9 0,0 0,6 0,8
indústries manufactureres diverses 97,0 -0,6 0,2 0,6
reparació i instal·lació de maquinària i equips 101,1 0,2 0,8 1,3
Energia elèctrica i gas 103,5 2,1 9,2 4,8
Subministrament d’aigua (1) 101,7 0,1 1,4 1,3
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(1) Subministrament d’aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Switch to mobile version