Autor Economia
19 Agost 2018 a 18:00

PIMEC denuncia el conveni per a la indústria siderometal·lúrgica de Barcelona

Impugnarà judicialment la constitució de la mesa negociadora

Josep González, President de PIMEC // Foto: Joan Murcia

Josep González, President de PIMEC // Foto: Joan Murcia

Davant del conveni per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona signat en dies passat, PIMEC assenyala que el document anticipa un acord a curt termini i de mínims i lamenta que no tingui en compte les pimes. La patronal alerta que no aprofundeix en les necessitats reals del sector i, especialment, de les pimes, ni contempla els reptes dels propers anys, marcats per la transformació digital i la intensificació del procés de globalització.

En aquest sentit, PIMEC considera que el sector del metall necessita un acord valent, que li permeti avançar tant per la banda de les empreses com de les persones treballadores, aprofundint en temes de futur com les noves tecnologies, la productivitat, la formació, la manca d’especialistes, la prevenció, l’absentisme o la flexiseguretat.

D’altra banda, l’entitat no comparteix les pujades salarials que contempla l’acord, ja que se situen per sobre del que recomana l’AENC (Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva) i no tenen en compte la previsible baixada d’inflació davant d’una possible pujada de tipus de d’interès. Aquest risc es manté davant dels increments acordats del 2,5% per a l’any 2019.

PIMEC recorda que els anteriors convenis del sector ja contemplaven grans pujades salarials i que aquestes van ser difícils d’assumir per part de les pimes en els pitjors anys de crisi econòmica, cosa que va fer que moltes d’elles perdessin competitivitat i quedessin fora de mercat.

Cal tenir en compte també que els convenis propis de les grans empreses del sector han pactat i estan pactant pujades molt per sota de les acordades per aquest conveni.

PIMEC impugnarà judicialment la constitució de la mesa negociadora

PIMEC ha decidit impugnar judicialment la constitució de la mesa negociadora d’aquest conveni, ja que considera que s’ha constituït en frau de llei, obviant a un dels agents legitimats per negociar.

Amb les dades contrastades de la Tresoreria General de la Seguretat Socials (TGSS), PIMEC ostenta la legitimitat exigida legalment per formar part de la mesa negociadora del conveni. Per això, al llarg del darrer mig any la patronal ha sol·licitat en vàries ocasions i per vies extrajudicials a tots els agents negociadors del conveni el reconeixement d’aquesta legitimitat, així com establir el mecanisme que concreti la representativitat que cada patronal ostenta en el conveni. Malauradament, la negativa reiterada per part dels agents negociadors perquè PIMEC pogués mostrar els seus avals i, per tant, formés part de la mateixa han fet que el procés negociador no hagi estat suficientment transparent i sensible a les necessitats de les pimes.

Aquest conveni col·lectiu afecta més de 17.500 empreses i més de 180.000 treballadors. La resolució d’aquesta demanda pot abocar una situació d’atomització del sector en el cas que el conveni esdevingui extraestatutari i, per tant, només sigui d’obligat compliment per a les parts signants.

Switch to mobile version