Autor Economia
19 Desembre 2018 a 18:00

El CETMO organitza la Conferència de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental

A Mauritània el passat día 12

CETMO conferencia ministres transport// Foto: CETMO

CETMO conferencia ministres transport// Foto: CETMO

El Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO) ha organitzat juntament amb Mauritània la novena Conferència de Ministres de Transports de la regió, que s’ha celebrat dimecres 12 en aquest país africà, amb la presència de representants d’alt nivell dels països de la regió.
Es tracta de la cita més rellevant del Grup de Ministres de Transport per a la Mediterrània Occidental (GTMO 5+5), del qual el CETMO és el secretari tècnic permanent. Aquest és un instrument clau per materialitzar la cooperació en matèria de transports a la Mediterrània Occidental, una regió formada per 5 països de la riba nord (Portugal, Espanya, França, Itàlia i Malta) i 5 de la riba sud (Mauritània, el Marroc, Algèria, Tunísia i Líbia).
Precedit d’una reunió tècnica per part dels experts dels ministeris, la Conferència Ministerial ha suposat el traspàs de la presidència del grup de treball de Portugal a Mauritània.
També ha servit per arribar a una sèrie d’acords d’alta rellevància per al desenvolupament de la regió en matèria de transports. Les enteses més importants que s’han aconseguit han estat les següents:
  • Col·laboració amb altres organitzacions: continuar participant, com a GTMO 5+5, en les iniciatives en curs en el marc de la Unió per la Mediterrània, en estreta col·laboració amb la seva Secretaria i les diverses organitzacions que treballen en aquest context
  • Xarxa multimodal del GTMO 5+5: mantenir i incrementar el coneixement de les infraestructures per la xarxa multimodal GTMO 5+5 i intensificar els esforços per implementar la xarxa central
  • Estudis i formació: aprofundir en l’estudi del funcionament del sistema de transport de la regió per difondre els resultats de cara a identificar les prioritats regionals i les tendències de la indústria, així com promoure la realització d’activitats de formació, centrant-se en la difusió de bones pràctiques entre els països
  • Seguretat viària: contribuir a millorar la seguretat viària a la Mediterrània Occidental, donant a conèixer la importància de millorar la infraestructura i la recollida de dades sobre els accidents i les seves causes, en coordinació i cooperació amb altres iniciatives existents
  • Transport marítim: treballar per promoure connexions marítimes eficients i sostenibles com a modalitat principal de connexió entre les dues ribes de la Mediterrània
  • Logística: promoure el desenvolupament de la logística moderna com a eina per donar suport i augmentar la competitivitat econòmica de la regió
  • Transport públic: treballar per a la millora del transport públic com a mitjà de transport coherent amb els objectius de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible
  • Finançament: explorar les oportunitats de finançament a la regió per a diferents tipus de projectes i iniciatives en l’àmbit del transport, mitjançant la participació del sector privat i les institucions financeres internacionals
  • Sostenibilitat: promoure els criteris de sostenibilitat ambiental en les accions que s’implementaran al grup
Pel que fa al funcionament intern del GTMO 5+5, s’ha acordat continuar enfortint la cooperació de les activitats del grup de treball amb les reunions periòdiques del grup d’experts nacionals per a la implementació d’un programa de treball 2018-2020 sobre la base de les conclusions d’aquesta conferència, per tal de reunir-se el 2020 per avaluar l’aplicació de les decisions adoptades a Nouakchott i procedir amb la transferència de la presidència a Malta.
Un dels agraïments més destacats que es van realitzar durant la conferència va ser dirigit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al CETMO i al Ministeri de Foment, per finançar les activitats de la Secretaria Tècnica del GTMO 5+5 i pel seu compromís de continuar amb aquesta aportació.

 

Switch to mobile version