Autor Sanitat
13 Gener 2019 a 18:00

L’ESCA incorpora per primera vegada la identitat de gènere

Amb tres opcions de resposta: home, dona i no binària

ESCA // enquesta salut

ESCA // enquesta salut

Per primer cop, l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) 2019  inclou, a més de la pregunta sobre el sexe biològic, una nova pregunta sobre la identitat de gènere, que ofereix tres opcions de resposta: home, dona i no binària. L’enquesta té en compte, doncs, totes aquelles persones amb identitats transgènere.

L’objectiu de la mostra és conèixer els determinants de la salut, la percepció sobre la pròpia salut, els hàbits i estils de vida de vida, i la utilització dels serveis sanitaris. Al llarg del primer semestre s’entrevistaran fins a 2.500 persones de tot Catalunya, i, posteriorment, en una segona onada que s’allargarà fins al desembre de 2019, 2.500 més, totes elles, persones representatives de la població catalana no institucionalitzada.
Un equip d’enquestadors de l’empresa IPSOS, acreditats amb una credencial del Departament de Salut, es desplacen al domicili de les persones seleccionades per entrevistar-les.
La selecció de les persones entrevistades es fa de manera aleatòria a partir del Registre de població oficial facilitat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Les persones seleccionades com a titular reben una carta que les informa dels objectius de l’enquesta, del seu caràcter oficial i de la necessitat de la seva col·laboració.
La informació que recull l’ESCA és molt valuosa ja que és facilitada directament per la població catalana, i és fonamental per establir polítiques públiques i accions en matèria de planificació sanitària, en identificar les necessitats i posar en marxa actuacions per millorar l’estat de salut i la qualitat de vida de les persones. Anualment es publiquen els resultats actualitzats.
En cas de tenir alguna consulta relativa al treball de camp de l’ESCA, el 061 CatSalut Respon és el telèfon de referència.
L’ESCA és una activitat de caràcter oficial prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, la qual cosa comporta una garantia de confidencialitat de les dades, que es troben emparades pel secret estadístic (Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya).
Switch to mobile version