Autor Economia
6 Març 2019 a 10:00

Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur

PIMEC Dades atur Febrer 19//Autor: Pimec

PIMEC Dades atur Febrer 19//Autor: Pimec

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de febrer tanca amb 396.642 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.289.040 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -21.539 i -181.208 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur alenteix lleugerament el ritme de reducció d’anteriors mesos a Catalunya (variació interanual del -5,2%) i a Espanya (-5,2%)A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada i produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat. Destaca per la seva intensitat a l’agricultura (-16,9%), a la construcció (-14,3%) i a la indústria (-7,2%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles.
  • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur disminueix en -1.734 persones (-0,4%). A Espanya l’atur augmenta en 3.279 persones (+0,1%). A Catalunya, aquesta reducció del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix en tots els sectors llevat en l’agricultura i en els sense ocupació anterior i de forma molt lleu, en la indústria. Per demarcacions, l’atur disminueix en totes elles.
  • Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb increments de l’afiliació (2,8% a Catalunya i 2,9% a Espanya).

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació.

Tot i les previsions d’alentiment de l’economia, PIMEC destaca que aquesta continua creixent al voltant del 2%, un fet que es tradueix en la creació d’ocupació i en reducció de persones inscrites als registres d’ocupació. En aquest sentit, davant les properes eleccions generals, PIMEC demana als partits polítics que els seus programes electorals incloguin propostes per dinamitzar l’economia productiva i, en especial, la indústria.

 

Afiliació total a la Seguretat Social

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.385.406

2.592.014

311.141

185.810

296.442

18.888.472

Variació interanual (%)

2,8%

2,9%

3,1%

2,6%

2,1%

2,9%

Variació interanual (nombre)

93.497

73.459

9.211

4.794

6.033

524.958

 

Nombre d’aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

8.860

2.702

1.175

2.648

2.335

153.576

Indústria

43.972

33.814

3.730

1.964

4.464

283.028

Construcció

30.864

21.773

3.353

1.691

4.047

266.136

Serveis

285.990

208.559

28.347

13.612

35.472

2.309.034

Sense ocupació

26.956

20.017

2.300

1.479

3.160

277.266

Total

396.642

286.865

38.905

21.394

49.478

3.289.040

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-16,9%

-17,0%

-17,8%

-16,5%

-16,9%

-8,8%

Indústria

-7,2%

-7,8%

-4,9%

-1,4%

-7,1%

-6,7%

Construcció

-14,3%

-14,6%

-14,2%

-8,7%

-14,5%

-12,8%

Serveis

-3,7%

-3,7%

-4,6%

-4,0%

-2,6%

-3,9%

Sense ocupació

-1,0%

-0,3%

-5,7%

13,7%

-7,4%

-4,8%

Total

-5,2%

-5,0%

-6,0%

-4,9%

-5,2%

-5,2%

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-1.807

-554

-254

-525

-474

-14.798

Indústria

-3.436

-2.874

-191

-28

-343

-20.300

Construcció

-5.133

-3.731

-557

-161

-684

-39.210

Serveis

-10.893

-8.005

-1.355

-571

-962

-92.788

Sense ocupació

-270

-57

-139

178

-252

-14.112

Total

-21.539

-15.221

-2.496

-1.107

-2.715

-181.208

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

3,2%

2,9%

0,0%

4,9%

3,3%

6,9%

Indústria

-1,4%

-1,5%

0,5%

-0,1%

-3,3%

-0,8%

Construcció

-2,0%

-1,9%

-1,3%

-2,3%

-2,7%

-1,7%

Serveis

-0,7%

-0,6%

-1,3%

-1,7%

-0,7%

-0,3%

Sense ocupació

4,7%

5,0%

2,9%

6,3%

3,8%

2,9%

Total

-0,4%

-0,4%

-0,8%

-0,3%

-0,6%

0,1%

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

274

76

0

123

75

9.885

Indústria

-630

-498

19

-1

-150

-2.304

Construcció

-616

-419

-44

-39

-114

-4.647

Serveis

-1.982

-1.156

-360

-231

-235

-7.581

Sense ocupació

1.220

951

65

87

117

7.926

Total

-1.734

-1.046

-320

-61

-307

3.279

 

Switch to mobile version