Autor Economia
13 Juliol 2019 a 10:00

L’IPC augmenta un 0,7% interanual

A Catalunya, el mes de Juny

Benzinera IPC anual// Foto wiquipedia Commons

Benzinera IPC anual// Foto wiquipedia Commons

L’índex de preus de consum (IPC) augmenta un 0,7% interanual a Catalunya al juny del 2019. Els grups més inflacionistes han estat Hotels, cafès i restaurants (2,4%) i Altres béns i serveis (2,0%); mentre que presenten taxes de variació negativa Habitatge (−0,8%), Transports (−0,4%) i Comunicacions (−0,1%).

A Catalunya, l’IPC (amb la base 2016=100) al juny del 2019 no presenta variacions respecte al mes anterior, però augmenta un 0,7% amb relació al juny de l’any 2018.

Index Variació mensual % Variació interanual % Variació inici d’any %
Index general 105,5 0,0 0,7 0,6
Aliments i begudes no alcohòliques 105,7 0,6 1,5 1,3
Begudes alcohòliques i tabac 104,5 -0,1 0,7 1,1
Vestit i calçat 108,6 -1,0 0,9 -3,2
Habitatge 104,1 -0,4 -0,8 -3,3
Parament de casa 102,1 0,2 1,1 0,8
Medicina 103,1 0,0 0,8 0,4
Transports 109,6 -1,4 -0,4 2,9
Comunicacions 103,9 -0,2 -0,1 0,8
Esbarjo i cultura 102,0 2,0 0,1 0,5
Ensenyament 102,5 0,1 1,2 0,1
Hotels, cafès i restaurants 107,4 0,5 2,4 3,5
Altres bèns i serveis 104,9 0,4 2,0 1,4
Unitats:Base 2016:100
Font: INE.
Institut d’Estadí­stica de Catalunya

 

El nombre de municipis i establiments de la base 2016 és el mateix que a la base anterior. Els preus es recullen en 177 municipis i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l’IPC.

Canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016

Són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d’atzar o el cafè monodosi en els productes d’alimentació. El nombre d’articles que composen la cistella de la compra és de 479.

L’estructura de ponderacions de la base 2016 s’ha elaborat a partir de l’Enquesta de pressupostos familiars (EPF). A més, per determinar l’estructura definitiva, s’ha utilitzat informació d’altres fonts:

  • evolució del consum privat de la Comptabilitat Nacional
  • evolució de preus de l’IPC
  • altres fonts de l’oferta dels diferents sectors

Les despeses de consum s’han classificat d’acord amb una nomenclatura elaborada per l’INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. Els articles de consum es trien de manera que ofereixin garanties de permanència en el mercat i que siguin consumits habitualment per la població.

Switch to mobile version