Autor Ensenyament
21 Agost 2019 a 18:00

La “Ciutadella del Coneixement” es comença a fer realitat

A l’antic Mercat del Peix

Ciutadella del Coneixement//Foto: upf

Ciutadella del Coneixement//Foto: upf

La directora general de Barcelona Serveis Municipals (B:SM), Marta Labata Salvadó, i el gerent de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Badia Pujol, han signat el conveni per a la construcció de l’aparcament subterrani “Ciutadella del Coneixement – Zoo” a l’antic Mercat del Peix, annex al campus de la Ciutadella.

Aquest conveni, que ha estat rubricat en un acte que ha tingut lloc el 23 de juliol a l’edifici Mercè Rodoreda, es una continuació de l’acord que fa uns mesos van signar l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la UPF, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

En base a l’acord, que es va signar el 12 d’abril del 2019, aquestes institucions feien palesa la seva voluntat de convertir a mig termini l’entorn del Parc de la Ciutadella en un dels nodes més excel·lents i rellevants de coneixement d’Europa, mitjançant la iniciativa anomenada “La Ciutadella del Coneixement”.

Es tracta d’una iniciativa que pretén desenvolupar el primer projecte multi-institucional, centrat en les àrees de coneixement de la UPF, en el solar confrontat al Parc de la Ciutadella conegut com a antic Mercat del Peix, situat al campus de la Ciutadella de la Universitat, del qual en són copropietaris la UPF i l’Ajuntament de Barcelona.

Dues plantes subterrànies, dedicades al pàrquing i a serveis tècnic-científics

El conveni signat entre la UPF i B:SM acorda construir dues plantes subterrànies a l’antic Mercat del Peix: una dedicada a aparcament (la planta-2), amb aproximadament el mateix nombre de places que l’aparcament exterior actual, i l’altra (la planta -1) dedicada a serveis tècnic-científics de suport dels edificis de recerca que es construiran sobre rasant en un futur.

Segons l’acord, B:SM redactarà el projecte constructiu de les dues plantes sota rasant, així com els espais de circulació i connexió amb el campus de la Ciutadella, i la UPF garantirà la coherència tècnica i econòmica dels projectes de les plantes -1 i -2, redactats per B:SM, amb la dels edificis sobre rasant.

Posteriorment, B:SM assumirà la construcció i explotació directa de l’aparcament “Ciutadella del coneixement-Zoo”, que incorporarà tots aquells serveis addicionals i noves funcionalitats que puguin afegir valor a la mobilitat i augmentar el confort al ciutadà.

Finalment, la UPF i B:SM establiran en el futur els pactes i els acords que considerin oportuns en relació a les condicions d’utilització de l’aparcament per part de la comunitat universitària i centres relacionats.

Les dues plantes subterrànies inclouen una superfície màxima sota rasant edificable és de 15.300 m2  i una superfície aproximada de 1.500 m2 corresponents a les rampes d’accés i sortida de vehicles a l’aparcament i als passos de connexió entre els edificis existents de la UPF amb les noves edificacions.

Switch to mobile version